Untitled 2

Nghị định 92/2016/NĐ-CP Quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Nghị định 92/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1 tháng 7 năm 2016 gồm 8 chương 31 điều và một phụ lục Quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Nội dung chính của Nghị định 92/2016/NĐ-CP bao gồm:

  • Điều kiện kinh doanh vận tải hàng không
  • Điều kiện kinh doanh cảng hàng không, máy bay
  • Điều kiện kinh doanh dịch vụ hàng không
  • Điều kiện kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay
  • Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay
  • Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Nghị định 92/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, tạo cơ sở pháp lý cho các chủ thể kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Download Nghị định 92/2016/NĐ-CP tại đây: 92.signed

Xem thêm Điều kiện kinh doanh theo luật đầu tư 2014:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664