Untitled 2
luật công chứng

Nghị định số 04-2013-NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng 2006

Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ban hành ngày 07/01/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng và quản lý nhà nước về công chứng của Luật Công chứng 2006.

Cụ thể nghị định quy định chế độ hành nghề của công chứng viên như sau: Công chứng viên phải hành nghề chuyên trách; không được đồng thời hành nghề khác, không được kiêm nhiệm các chức danh tư pháp như luật sư, đấu giá viên, trọng tài viên, thừa phát lại hoặc các chức danh tư pháp khác. Cho phép bổ nhiệm công chứng viên đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu hoặc thôi việc theo nguyện vọng.

Đối với việc thành lập tổ chức hành nghề công chứng cần phải đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng. Hồ sơ đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng bao gồm: Đơn đăng ký hoạt động theo mẫu; Giấy tờ chwusng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng đáp ứng điều kiện về trụ sở Văn phòng công chứng quy định cụ thể tại Điều 9 nghị định này; Giấy tờ chứng minh nơi đăng ký thường trú tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở Văn phòng công chứng của công chứng viên thành lập Văn phòng công chứng, công chứng viên là thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập.

Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản bao gồm cả các hợp đồng giao dịch về chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 và hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy hoạch sau khi được phê duyệt; Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng đối với công chứng viên; Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng trong việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin về đất, nhà giữa các cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà với tổ chức hành nghề công chứng; Phối hợp với Bộ Ngoại giao trong việc hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công chứng của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng cho viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao được giao thực hiện công chứng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Đăng ký ô tô phải mở tài khoản: Chưa khả thi

Trong bài “Đăng ký ô tô phải mở tài khoản: Chưa khả thi” đăng trên …

Chat Zalo: 0904340664