Untitled 2

Nghị định quy định về lệ phí môn bài

Nghị định số: 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài bao gồm 7 điều khoản và 1 phụ lục đính kèm.

Theo đó người nộp lệ phí môn bài theo Nghị định này là tổ chức, cá nhân hoạt động, sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gồm 7 nhóm chủ thể được quy định tại 7 khoản (Điều 2) gồm: doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã; Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh; chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo Nghị định có 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài (Điều 3). Đó là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống; Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối; Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử); Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Nghị định cũng quy định chi tiết mức thu lệ phí môn bài và với mỗi chủ thể tiến hành các hoạt động kinh doanh khác nhau thì lại có một mức thu khác nhau (Điều 4). Mức thu lệ phí môn bài có thể căn cứ vào vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hoặc dựa vào doanh thu (khoản 1, 2 Điều 4). Cụ thể: tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm và từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm và có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm và doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm. Thêm vào đó tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm. Trong trường hợp không kê khai lệ phí môn bài thì sẽ nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

Một nội dung nữa được quy định tại Nghị định này là vấn đề về khai và nộp lệ phí môn bài, tức là quy định về thời gian tiến hành nộp lệ phí môn bài và cơ quan tiến hành thu lệ phí (Điều 5). Ngoài ra, Nghị định này có 1 phụ lục kèm theo là mẫu hồ sơ khai lệ phí môn bài. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Download văn bản tại đây: Nghị định số: 139/2016/NĐ-CP

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Vốn

Dự án thế chấp ngân hàng có đáng lo ngại không?

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW có phần trả lời báo chí về …

Chat Zalo: 0904340664