Untitled 2

Quy định mới hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp 2014 về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Quy định mới hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp 2014 về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 14/09/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
Sự ra đời của Nghị định đã mang đên nhiều điểm mới quan trọng như về hồ sơ, trình tụ , thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng lý doanh nghiệp.

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP bao gồm 09 Chương, 83 Điều, trong đó có một số điều khoản quy định mới, khắc phục nhiều bất cập từ thực tế triển khai thực hiện Nghị định số 43/2010/NĐ-CP để giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc nắm bắt cơ hội sản xuất, kinh doanh;

Vì vậy Nghị định có một số điểm đáng chú ý như sau:

-Rút ngắn thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống từ 05 ngày còn 03 ngày làm việc.
– Bổ sung thêm hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Với hình thức này cho phép tổ chức, cá nhân được lựa chọn chữ số công bố hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

-Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.
Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn đăng kí doanh nghiệp sẽ có hiệu lực thi hành ngày 01/11/2015, thay thế cho Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định 05/2013/NĐ-CP nhằm tạo ra hành lang pháp lý chặt chẽ nhưng đơn giản, giúp các doanh nghiệp có thể áp dụng một cách tốt nhất, hiệu quả nhất các quy phạm pháp luật trong lĩnh vực doanh nghiệp.

Mời Quý vị xem thêm phần tư vấn của luật sư SBLAW tại đây:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664