Untitled 2

Quy định mới hướng dẫn về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, sắp tới sẽ có hiệu lực từ ngày 01/12/2015.
Nghị định số 91/2015/NĐ-CP sắp có hiệu lực và được thi hành trên thực tế về về việc Doanh nghiệp Nhà nước không được đầu tư vào bất động sản, chứng khoán.
Với sự hiện diện của Nghị định và những nội dung quan trọng Nghị định có một số điểm đáng chú ý sau:
-Doanh nghiệp nhà nước được quyền sử dụng tài sản, tiền vốn thuộc quyền quản lý, sử dụng để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp;
Tuy nhiên, doanh nghiệp Nhà Nước không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ doanh nghiệp nhà nước có ngành nghề kinh doanh chính là các loại bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản); không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
-Nhà nước sẽ đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội như dịch vụ bưu chính công ích, lĩnh vực nông, lâm nghiệp… ;
Ngoài ra, điều lệ, quy chế tài chính của doanh nghiệp nhà nước đã được cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày 01/07/2015 thì doanh nghiệp nhà nước được tiếp tục thực hiện đến hết 31/12/2015.
Tương tự, việc xử lý hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, quản lý vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phát sinh trước ngày 01/07/2015 thì thực hiện theo quy định hiện hành đến hết năm 2015.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664