Untitled 2

Nghị định số 106/2015/NĐ-CP Quy định về người đại diện công ty Nhà Nước

Nghị định106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015 của Chính Phủ quy định về quản lý người đại điện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Do đó để được cử làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:
Thứ nhất, là cá nhân phải đạt tiêu chuẩn chung của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn của chức danh dự kiến cử làm đại diện do cấp có thẩm quyền ban hành.
Thứ hai, là phải có đủ hồ sơ cá nhân được cấp có thẩm quyền thẩm định, xác minh, xác nhận; trong độ tuổi cử làm đại diện; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được gia do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận (thời điểm chứng nhận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ cho cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ không quá 06 tháng);
Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật và không đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử.
Bên cạnh đó, trường hợp đến tuổi được nghỉ hưu; chuyển công tác; vi phạm phẩm chất đạo đức hoặc bị đánh giá, phân loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong 02 năm liên tiếp của nhiệm kỳ làm đại diện, người đại diện sẽ bị miễn nhiệm.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664