Untitled 2

Hợp đồng bảo hiểm và các vấn đề liên quan

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi hợp đồng bảo hiểm là gì? Và các loại hợp đồng bảo hiểm nào?
Luật sư trả lời: Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, còn bên bảo hiểm phải trả một khoản tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.
Các bên của hợp đồng bảo hiểm bao gồm: bên bảo hiểm và bên bán bảo hiểm.Và việc xác lập thực hiện hợp đồng bảo hiểm có thể do các bên tự nguyện thỏa thuận nhưng cũng có thể do pháp luật bắt buộc.
Chắng hặn như khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, chủ xe cơ giới bắt buộc phải tham gia hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với chủ xe cơ giới.
Theo bộ luật dân sự 2005 và Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 đều phân loại Hợp đồng bảo hiểm được chia thành ba loại: hợp đồng bảo hiểm con người, hợp đồng bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Hợp đồng bảo hiểm con người là là khi có thiệt hại về tính mạng của con người thì bên doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện nghĩa vụ chi trả số tiền bảo hiểm nhân thọ cho người thụ hưởng.
Hợp đồng bảo hiểm tài sản, bên mua bảo hiểm có thiệt hại về tài sản là đối tượng được mua bảo hiểm thì bên bán bảo hiểm cần phải chi trả đủ số tiền bảo hiểm như đã thỏa thuận.
Hợp đồng trách nhiệm dân sự là hợp đồng theo đó bên doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người được bảo hiểm đối với bên thứ ba.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664