Untitled 2

Sự kiện bảo hiểm là gì

Câu hỏi: Thưa luật sư có thể cho tôi biết sự kiện bảo hiểm là gì không ạ?
Luật sư trả lời: Sự kiện bảo hiểm là một hợp đồng có điều kiện và theo Điều 571 BLDS quy định như sau:

Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 346 của Bộ luật này.
Sau đây là một số điểm bạn cần chú ý về sự kiện bảo hiểm như sau:
Sự kiện bảo hiểm phải đáp ứng điều kiện là sự kiện bảo hiểm khách quan. Đó là những sự kiện xảy ra không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con người và sự kiện bảo hiểm là những sự kiện xảy ra hoàn toàn không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng.
Và sự kiện bảo hiểm phải là những sự kiện được các bên thống nhất trước trong hợp đồng bảo hiểm hoặc do pháp luật quy định.

Mời quý vị xem thêm nội dung tư vấn của luật sư SBLAW trên truyền hình:

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664