Untitled 2

Phí bảo hiểm được quy định thế nào?

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết hiện giờ pháp luật quy định và phí bảo hiểm như nào?
Luật sư trả lời: Hiện nay theo quy định của BLDS năm 2005 quy định về phí bảo hiểm như sau:
“Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho bên bảo hiểm.
Thời hạn đóng phí bảo hiểm theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Phí bảo hiểm có thể đóng một lần hoặc theo định kỳ.
Trong trường hợp bên mua bảo hiểm chậm đóng phí bảo hiểm theo định kỳ thì bên bảo hiểm ấn định một thời hạn để bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm; nếu hết thời hạn đó mà bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm thì hợp đồng chấm dứt.” (Điều 572 BLDS)
Phí bảo hiểm là số tiền bên mua bảo hiểm đóng cho bên bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm có đối tượng là công việc.Do đó phí bảo hiểm cũng có thể hiểu là khoản tiền chi trả cho công việc bảo hiểm của người bảo hiểm.
Phí bảo hiểm được hiểu là một khoản chi phí mà bên mua bảo hiểm phải bỏ ra ngay cả khi sự kiện bảo hiểm không xảy ra trên thực tế.
Ngoài ra đối với hợp đồng bảo hiểm xác định kỳ hạn thực hiện, thì bên mua bảo hiểm sẽ thực hiện công việc đóng phí bảo hiểm theo định kỳ đó. Đây là nghĩa vụ quan trọng đối với bên mua bảo hiểm, nếu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này thì có thể hợp đồng sẽ không còn hiệu lực pháp lý.
Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm, sau khi đã được bên bảo hiểm ấn định một thời hạn để đóng phí bảo hiểm thì đây sẽ là căn cứ để hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực.
Đây là một quy đinh đặc thù của hợp đồng bảo hiểm so với các hợp đồng khác.
Trên đây là những gì về phí bảo hiểm mà bạn cần chú ý và hiểu rõ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664