Untitled 2

Người 16 tuổi có được thuê nhà trọ không?

Câu hỏi: Con trai tôi năm nay 16 tuổi, nay muốn tự thuê trọ làm việc kiếm tiền. Xin hỏi con tôi có thể tự mình ký hợp đồng thuê nhà hay không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên cụ thể:

Điều 21. Người chưa thành niên

3. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.”

Điều 117 Bộ luật dân sự 2015 về Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, quy định:

“1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định”.

Do hợp đồng thuê nhà là giao dịch dân sự, đối tượng là nhà ở – bất động sản nên theo quy định phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

contract_ofym

Hợp đồng vô hiệu

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi trong trường hợp hợp đồng vô hiệu do có đối …

Chat Zalo: 0904340664