Untitled 2

Người đủ bao nhiêu tuổi thì được tham gia vào giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản?

Câu hỏi: Năm nay em 17 tuổi, nay em muốn mua căn nhà đứng tên mình để thực hiện công việc kinh doanh. Xin hỏi em có quyền thực hiện hoạt động mua bán nhà đất không?
Trả lời:
Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:
Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên cụ thể:
“ Điều 21. Người chưa thành niên
………………………………………………
3. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.”
Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có khả năng tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự tuy nhiên không được tham gia giao dịch liên quan đến bất động sản do đó bạn cần có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

contract_ofym

Hợp đồng vô hiệu

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi trong trường hợp hợp đồng vô hiệu do có đối …

Chat Zalo: 0904340664