Untitled 2

Người giám sát hoạt động đấu thầu phải có từ 3 năm kinh nghiệm

Cá nhân thực hiện việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu phải có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực đấu thầu thuộc các tổ chức như: Cơ quan quản lý về đấu thầu; Bên mời thầu; Tổ chuyên gia; Cơ quan, đơn vị thẩm định là một trong những điều kiện đối với người giám sát hoạt động đấu thầu quy định tại Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có hiệu lực từ ngày 09/09/2016.

Ngoài ra, cá nhân thực hiện việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu còn phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế, gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Tương tự đối với thành viên đoàn kiểm tra hoạt động đấu thầu, phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, có ít nhất 03 năm kinh nghiệm… Riêng trưởng đoàn phải có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực đấu thầu. Trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo người đứng đầu cơ quan kiểm tra bổ sung các chuyên gia vào tham gia đoàn kiểm tra; các chuyên gia này không bắt buộc phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu.

Theo Luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Vì sao Nguyễn Kim bị truy thu thuế và xử phạt gần 150 tỷ đồng?

Trong bài “Vì sao Nguyễn Kim bị truy thu thuế và xử phạt gần 150 …

Chat Zalo: 0904340664