Người lao động muốn nghỉ không lương, được không?

0
40
Ngoại ngữ - yếu tố quyết định luật sư tranh tài giỏi hay không

Câu hỏi: Công ty chúng tôi có một số lái xe ít việc làm. Người lao động mong muốn nghỉ không lương nửa tháng, đi làm nửa tháng để chờ đợi Công việc mới. Công ty chúng tôi cũng đồng ý giải quyết theo mong muốn của người lao động nhưng không biết làm thỏa thuận gì cho gì hợp với quy định của pháp luật (nghỉ không lương, tạm hoãn thực hiện hà, thay đổi thời gian làm việc…).

Trong trường hợp người lao động không muốn viết đơn nghỉ không lương và Công ty cũng chưa có phương án giải quyết cho người lao động nghỉ việc thì theo phương án Công ty đề xuất tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nếu người lao động đồng ý hai bên sẽ ký thỏa thuận, phương án này có an toàn không thưa luật sư? Mong Quý Công ty tư vấn giúp chúng tôi.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trong trường hợp này, hai bên nên thoả thuận theo hướng nghỉ không lương. Người lao động nên làm đơn xin nghỉ không lương nửa tháng một. Như vậy, phía công ty bạn sẽ không có nghĩa vụ phải trả lương cho những ngày Người lao động không đi làm và cũng hạn chế được các rủi ro về mặt pháp lý.

Trong trường hợp, nếu hai bên thoả thuận tạm hoãn HĐLĐ cũng được xem như một phương án khả thi. Tuy nhiên, theo chúng tôi hiểu trong trường hợp này, cứ mỗi tháng mà trong đó nửa tháng đi làm nửa tháng ở nhà thì việc áp dụng phương án tạm hoãn HĐLĐ không phải là phương án tối ưu nhất.