Untitled 2

Người nước ngoài có thể vẫn giữ quốc tịch nước mình và nhập quốc tịch Việt Nam được không?

Câu hỏi: Mình có người bạn Hàn Quốc (có quốc tịch Hàn Quốc), đã lấy vợ người Việt Nam hơn 12 năm và cũng sinh sống tại Việt Nam hơn 12 năm. Từ khi sinh sống tại Việt Nam, bạn mình không làm gì phạm pháp và có thu nhập ổn định. Nay, bạn mình muốn nhập quốc tịch Việt Nam, đồng thời giữ lại quốc tịch Hàn Quốc thì có được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam (sau đây gọi tắt là Luật Quốc tịch) đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014 về điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam như sau:

“…Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam; …”.

Bên cạnh đó, Khoản 3 Điều 19 Luật Quốc tịch quy định: “Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép”.

Như thông tin bạn cung cấp, thì bạn của bạn có vợ là công dân Việt Nam. Do đó, nếu đáp ứng những quy định nêu trên, có thể làm thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch Hàn Quốc.

Tuy nhiên, người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam (Khoản 4 Điều 19 Luật Quốc tịch).

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm:

(1) Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

(2) Bản sao Giấy khai sinh, hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế có giá trị chứng minh bạn của bạn có quốc tịch Hàn Quốc;

(3) Bản khai lý lịch;

(4) Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn để chứng minh quan hệ hôn nhân;

(5) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian bạn của bạn cư trú ở Việt Nam; Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Hàn quốc cấp đối với thời gian bạn của bạn cư trú tại Hàn Quốc. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

(6) Giấy tờ chứng minh trình độ tiếng Việt;

(7) Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam và

(8) Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.

Vì bạn của bạn thuộc trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam theo điểm a, khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch nên được miễn các giấy tờ (6), (7) và (8) nêu trên. Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam tuân thủ theo quy định tại Điều 21 của Luật Quốc tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thua-ke-the-vi

Thừa kế thế vị

Câu hỏi: Ba tôi và ông tôi cùng mất trong vụ tai nạn xe hơi. …

Chat Zalo: 0904340664