Untitled 2
nguồn internet

Những hành vi nào của đấu giá viên bị pháp luật cấm thực hiện?

Câu hỏi: Anh trai tôi mới thông qua kì sát hạch để được trở thành một đấu giá viên đấu giá tài sản. Với tư cách là một đấu giá viên thì những hành vi nào của anh tôi sẽ bị pháp luật cấm?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Luật đấu giá 2016 thì những hành vi của đấu giá viên bị nghiêm cấm là:

– Cho cá nhân, tổ chức khác sử dụng Chứng chỉ hành nghề đấu giá của mình;

– Lợi dụng danh nghĩa đấu giá viên để trục lợi;

– Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

– Hạn chế cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá không đúng quy định của pháp luật;

– Vi phạm Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên;

– Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

contract_ofym

Hợp đồng vô hiệu

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi trong trường hợp hợp đồng vô hiệu do có đối …

Chat Zalo: 0904340664