Untitled 2
Những quy định về việc phát hành và xử lý tiền của ngân hàng nhà nước

Những quy định về việc phát hành và xử lý tiền của ngân hàng nhà nước

Ngân hàng nhà nước Việt Nam là một cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ tại Việt Nam, đảm trách việc phát hành tiền tệ, quản lý tiền tệ và tham mưu các chính sách liên quan đến tiền tệ cho Chính phủ Việt Nam như: phát hành tiền tệ, chính sách tỷ giá, chính sách về lãi suất, quản lý dự trữ ngoại tệ,… Như chúng ta đã biết, tài sản là nguyên khí của quốc gia. Quốc gia càng giàu có thì càng mạnh mẽ, chính vì thế đây là một cơ quan giữ vị trí vô cùng quan trọng trong bộ máy nhà nước Việt Nam.

Một trong những chức năng quan trọng nhất của Ngân hàng nhà nước là phát hành, xử lý tiền tệ, ( tiền giấy, tiền kim loại) điều này được pháp luật quy định như sau:

  • Ngân hàng nhà nước là cơ quan duy nhất phát hành tiền giấy, tiền kim loại của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng nhà nước phát hành là phương tiện thanh toán hợp pháp trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Ngân hàng nhà nước bảo đảm cung ứng đủ số lượng và cơ cấu tiền giấy, tiền kim loại cho nền kinh tế.
  • Tiền giấy, tiền kim loại phát hành vào lưu thông là tài sản “Nợ” đối với nền kinh tế và được cân đối bằng tài sản “Có” của Ngân hàng nhà nước.
  • Xử lý tiền rách nát, hư hỏng

Ngân hàng nhà nước quy định tiêu chuẩn phân loại tiền rách nát, hư hỏng; đổi, thu hồi các loại tiền rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông; không đổi những đồng tiền rách nát, hư hỏng do hành vi huỷ hoại.

  • Thu hồi, thay thế tiền

Ngân hàng nhà nước thu hồi và rút khỏi lưu thông các loại tiền không còn thích hợp và phát hành các loại tiền khác thay thế. Các loại tiền thu hồi được đổi lấy các loại tiền khác với giá trị tương đương trong thời hạn do Ngân hàng nhà nước quy định. Sau thời hạn thu hồi, các loại tiền thuộc diện thu hồi không còn giá trị lưu hành.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Ngày 29/12/2017, NHNN Việt Nam ban hành Thông tư số 22/2017/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664