Untitled 2
tư vấn luật doanh nghiệp

(Q&A) Xin tư vấn luật doanh nghiệp.

Q: Chào các luật sư. Tôi có một số vấn đề của doanh nghiệp, rất mong muốn được các anh chị tư vấn và cung cấp giúp tôi một số thông tin để có triển khai các công việc. Nội dung cụ thể như sau:

1. Vấn đề 1:

Cổ đông Công ty có 15 người, Hội đồng Quản trị Công ty có 8 người thì:

– Cuộc họp quyết định các vấn đề của Công ty cần tối thiểu cần có bao nhiêu người tham dự và tương ứng với tỷ lệ cổ phần trong công ty là bao nhiêu thì mới được coi là hợp lệ?

– Biên bản họp/Nghị quyết của Hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị phải cần phải có số người tối thiểu đồng ý tương ứng với tỷ lệ cổ phần trong công ty là bao nhiêu thì mới được coi là hợp lệ?

2. Vấn đề 2:

Các cổ đông sáng lập công ty gồm 6 người. Hiện tại số cổ đông của Công ty là 15 người. Trước khi bổ sung thêm thành viên mới, 6 cổ đông sáng lập đã họp và thống nhất bằng Nghị quyết về quyền lợi, trách nhiệm và mức đóng góp của từng cổ đông sáng lập trong công ty. Vậy đến thời điểm hiện tại, Hội đồng cổ đông (gồm 15 người) có quyền họp và bác bỏ Nghị quyết đã thống nhất của 6 cổ đông sáng lập và phân chia lại quyền lợi của các cổ đông sáng lập không?

A: Qua thông tin mà bạn cung cấp thì doanh nghiệp bạn đang muốn tư vấn về quản trị Doanh nghiệp.

Nhưng thông tin mà bạn cung cấp chúng tôi chưa thể tư vấn cho bạn được.

Mời bạn qua văn phòng chúng tôi cùng các tài liệu như:

– Điều lệ Công ty,

– Các quy chế quản lý (nếu có)

Sau đó giữa luật sư và doanh nghiệp sẽ trao đổi thêm thông tin thì chúng tôi mới tư vấn và báo phí cho bên Công ty bạn được.

Có vấn đề gì cần trao đổi mời liên hệ lại với tôi theo địa chỉ công ty luật SBLAW.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664