Untitled 2

Khách sạn cung cấp dịch vụ cho thuê phòng kèm Phiếu ăn sáng

Q: Xin  chào luật sư, tôi muốn hỏi về việc  khi Khách sạn cung cấp dịch vụ cho thuê phòng kèm Phiếu ăn sáng thì có coi là hình thức khuyến mại và phải đăng ký với sở Công thương hay không?

Cảm ơn !

A: Qua thông tin mà anh cung cấp thì việc cung cấp dịch vụ cho thuê phòng kèm theo Phiếu ăn sáng có coi là hình thức khuyến mại hay không.

Chúng tôi cần anh cung cấp thêm thông tin về hình thức phát phiếu ăn sáng như đã nêu được thực hiện từ thời điểm nào, sau khi ban hành mức giá hay cùng thời điểm, việc phát phiếu nàu có thời gian bao lâu…thì chúng tôi mới xác định được đây có phải là hình thức khuyến mại hay không.

Vậy mời anh qua văn phòng chúng tôi để trao đổi và tư vấn cho anh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664