Untitled 2

Quy định đối với các hoạt động đầu tư

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 hướng dẫn chi tiết Luật Đầu tư với các nội dung về ngành nghề đầu tư kinh doanh; ưu đã và hỗ trợ đầu tư; thực hiện hoạt động đầu tư; cấp giấy chứng nhận đầu tư; quản lý Nhà nước về đầu tư, chẳng hạn:

– Nhà đầu tư (NĐT) phải ký quỹ khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trừ các trường hợp pháp luật quy định.

– Việc ký quỹ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan đăng ký đầu tư và NĐT sau khi dự án được quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

– Đối với một số dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khan… sẽ được giảm tiền ký quỹ.

– Nghị định cũng nhấn mạnh, mỗi dự án đầu tư sẽ được cấp 01 mã số duy nhất; mã số này bao gồm 10 chữ số, không thay đổi trong quá trình hoạt động của dự án, không được cấp cho dự án khác.

Nghị định này thay thế cho Nghị định số 108/1006/NĐ-CP ngày 22/9/2006.

Các bạn có thể download Nghị định số 118/2015/NĐ-CP tại đây: 118.2015.ND.CP

Xem thêm video về Thị trường bất động sản 2016 của Luật sư SB Law

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664