Untitled 2
Biên bản sự việc vi phạm

Quy định về ngày nghỉ phép trong doanh nghiệp.

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp dệt may, do Công ty chúng tôi hết việc làm nên thỏa thuận với người lao động là sẽ nghỉ 5 ngày và những ngày nghỉ này được tính vào là nghỉ phép năm. Nhưng có 1 số lao động là mới làm được 2 tháng thì nghỉ việc và theo quy định của Công ty Công ty thì được nghỉ 2 ngày phép. Vậy khi người lao động nghỉ việc thì DN có được trừ 3 ngày họ đã nghỉ ứng trước vào những ngày đã làm việc và hưởng lương hay không.

Luật sư trả lời: Liên quan đến các thông tin mà quý Công ty đã cung cấp, chúng tôi có một số ý kiến pháp lý như sau:

Các quy định pháp luật lao động về nghỉ phép hàng năm không có quy định cụ thể về vấn đề này.

Vấn đề này giải quyết dựa vào TƯLĐTT và Thỏa thuận cụ thể của Công ty với toàn thể nhân viên.

Quý Công ty cần kiểm tra lại TƯLĐTT của Công ty cũng như các quy định tại TƯLĐTT ngành dệt may xem có quy định chi tiết vấn đề này hay không.

Nhưng nếu thỏa thuận giữa 2 bên là nghỉ 5 ngày tính vào ngày phép thì đối với những người lao động mới làm việc 2 tháng thì khi họ nghỉ việc thanh toán lương cho họ tính trên thực tế công làm việc theo tháng.

Vì tại điều 114 bộ luật lao động chỉ quy định việc thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ đó là:

1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

Để đảm bảo đúng pháp luật lao động và tránh việc có phát sinh tranh chấp sau này thì khi thỏa thuận vấn đề nêu trên thì DN cần quy định rõ ràng và cụ thể hơn đối với từng trường hợp chưa đủ ngày phép hoặc đã sử dụng hết số ngày phép năm.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

mở chi nhanh công ty

Thủ tục mở chi nhánh của công ty đấu giá

Luật sư tư vấn của công ty luật TNHH SB Law sau đây xin được …

Chat Zalo: 0904340664