Untitled 2

Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật mới

Trước đây, khi áp dụng luật đầu tư năm 2005 và luật doanh nghiệp 2005, nhà đầu tư nước ngoài khi kinh doanh tại Việt Nam thì chỉ cần nộp hồ sơ va cơ quan cấp phép sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Giấy chứng nhận đầu tư sẽ đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, hiện tại, luật doanh nghiệp và luật đầu tư đã có hiệu lực từ 1/7/2016 thì thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã thay đổi.

SBLAW giới thiệu quy trình thành lập công ty cho nhà đầu tư theo luật mới như sau:

Việc thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi là “FIC”) tại Việt Nam sẽ phải được cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư từ cơ quan cấp phép. Phụ thuộc vào địa điểm dự kiến thành lập Công ty FIC mà cơ quan cấp phép có thể là Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu địa điểm thành lập FIC ở ngoài khu công nghiệp) hoặc là Ban Quản lý các Khu Công nghiệp cấp tỉnh (nếu địa điểm thành lập FIC ở trong một khu công nghiệp nào đó).
Chúng tôi xin làm rõ rằng thủ tục thành lập FIC ở Việt Nam thông thường sẽ dài hơn ở một số nước khác trong khu vực.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, mặc dù Luật Đầu tư năm 2014 quy định thủ tục này là 15 ngày, tuy nhiên, trên thực tế, thủ tục này có thể kéo dài hơn do cơ quan cấp phép cần nhận được ý kiến đánh giá, chấp thuận với dự án đầu tư trước khi cấp phép.

Với những dự án liên quan đến việc phải tái định cư cho 10.000 người trở lên ở khu vực miền núi hoặc 20.000 người trở lên ở các khu vực khác hoặc thay đổi mục đích sử dụng đất hoặc dự án trong lĩnh vực đặc biệt như xây dựng và vận hành sân bay; vận tải hàng không; xây dựng và vận hành cảng biển quốc gia; khai thác dầu khí, lọc hóa dầu …vv thì dự án phải nhận được sự chấp thuận của Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban Nhân dân tỉnh trước khi bắt đầu tiến hành thủ tục đầu tư.

Để thành lập Công ty FIC tại Việt Nam, thủ tục cụ thể các bước như sau:

Bước 1: Xin cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư.

Theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành, trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư, cơ quan cấp phép sẽ cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư cho nhà đầu tư. Để cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư, các cơ quan liên quan sẽ đánh giá sự tính hợp pháp và sự khả thi của Dự án Đầu tư trên các cơ sở sau đây:
− Cơ sở pháp lý bao gồm Cam kết WTO của Việt Nam, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, các quy định áp dụng trong từng lĩnh vực cụ thể cũng như kế hoạch/quy hoạch phát triển ngành công nghiệp liên quan của tỉnh thành nơi mà Công ty FIC sẽ đặt trụ sở chính.
− Khả năng tài chính của nhà đầu tư, vốn đầu tư của dự án và nhân sự của dự án.

Bước 2: Xin cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh

Sau khi nhận được Giấy Chứng nhận Đầu tư, nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trong vòng 5 ngày sau khi nộp hồ sơ cho cơ quan cấp phép, nhà đầu tư sẽ được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh.

Sau khi được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục làm dấu, đăng ký mã số thuế (nếu mã số doanh nghiệp không đồng thời là mã số thuế) và đăng bố báo về việc thành lập công ty.

Mời Quý vị xem phần tư vấn về lập công ty phần mềm cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, chương trình tư vấn bởi luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664