Untitled 2

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất tấm tản nhiệt.

Nhà đầu tư hỏi: Chúng tôi là nhà đầu tư Nhật Bản, đang có nhu cầu thành lập Công ty tại Bình Dương Việt Nam để sản xuất tấm tản nhiệt cho các thiết bị điện tử, đề nghị SBLAW tư vấn.
Luật sư trả lời: Chúng tôi, Công ty Luật TNHH S&B Law (sau đây gọi là “SBLaw”) được biết Công ty Nhật Bản (sau đây gọi là “Khách hàng”) đang có nhu cầu thành lập Công ty tại Bình Dương Việt Nam với ngành nghề sản xuất tấm tản nhiệt cho các thiết bị điện tử (sau đây gọi là “FIC”).
Do đó, chúng tôi tư vấn cụ thể như sau:
1. Ý KIẾN TƯ VẤN SƠ BỘ VỀ THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
1.1. Giới thiệu chung
Việc thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi là “FIC”) tại Việt Nam sẽ phải được cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư từ cơ quan cấp phép. Phụ thuộc vào địa điểm dự kiến thành lập Công ty FIC mà cơ quan cấp phép có thể là Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu địa điểm thành lập FIC ở ngoài khu công nghiệp) hoặc là Ban Quản lý các Khu Công nghiệp cấp tỉnh (nếu địa điểm thành lập FIC ở trong một khu công nghiệp nào đó). Chúng tôi xin làm rõ rằng thủ tục thành lập FIC ở Việt Nam thông thường sẽ dài hơn ở một số nước khác trong khu vực.
Theo kinh nghiệm của chúng tôi, mặc dù Luật Đầu tư năm 2014 quy định thủ tục này là 15 ngày, tuy nhiên, trên thực tế, thủ tục này có thể kéo dài hơn do cơ quan cấp phép cần nhận được ý kiến đánh giá, chấp thuận với dự án đầu tư trước khi cấp phép.
Với những dự án liên quan đến việc phải tái định cư cho 10.000 người trở lên ở khu vực miền núi hoặc 20.000 người trở lên ở các khu vực khác hoặc thay đổi mục đích sử dụng đất hoặc dự án trong lĩnh vực đặc biệt như xây dựng và vận hành sân bay; vận tải hàng không; xây dựng và vận hành cảng biển quốc gia; khai thác dầu khí, lọc hóa dầu …vv thì dự án phải nhận được sự chấp thuận của Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban Nhân dân tỉnh trước khi bắt đầu tiến hành thủ tục đầu tư.
Để thành lập Công ty FIC tại Việt Nam, thủ tục cụ thể các bước như sau:
Bước 1: Xin cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư.
Theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành, trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư, cơ quan cấp phép sẽ cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư cho nhà đầu tư. Để cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư, các cơ quan liên quan sẽ đánh giá sự tính hợp pháp và sự khả thi của Dự án Đầu tư trên các cơ sở sau đây:
− Cơ sở pháp lý bao gồm Cam kết WTO của Việt Nam, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, các quy định áp dụng trong từng lĩnh vực cụ thể cũng như kế hoạch/quy hoạch phát triển ngành công nghiệp liên quan của tỉnh thành nơi mà Công ty FIC sẽ đặt trụ sở chính.
− Khả năng tài chính của nhà đầu tư, vốn đầu tư của dự án và nhân sự của dự án.
Bước 2: Xin cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh
Sau khi nhận được Giấy Chứng nhận Đầu tư, nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trong vòng 5 ngày sau khi nộp hồ sơ cho cơ quan cấp phép, nhà đầu tư sẽ được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh.
Sau khi được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục làm dấu, đăng ký mã số thuế (nếu mã số doanh nghiệp không đồng thời là mã số thuế) và đăng bố báo về việc thành lập công ty.
1.2. Thành lập Công ty FIC để sản xuất tấm tản nhiệt
Hiện nay, Việt Nam không hạn chế nhà đầu tư nước ngoài có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam để tiến hành dự án sản xuất.
Do đó, trong trường hợp này, quý Công ty có thể đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài để tiến hành thành lập dự án sản xuất nêu trên tại Việt Nam.
Theo kinh nghiệm của chúng tôi trong nhiều hồ sơ khác, để tăng khả năng nhận được Giấy Chứng nhận Đầu tư cho FIC, chúng tôi kiến nghị quý Công ty nên cân nhắc về các vấn đề dưới đây:
– Vốn: Mặc dù pháp luật Việt Nam không có quy định về mức vốn tối thiểu trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, số vốn đầu tư hợp lý thấp nhất nên là 200.000 USD. Trong trường hợp số vốn đăng ký đầu tư thấp hơn mức nêu trên thì cơ quan cấp phép sẽ nghi ngờ về tính khả thi của Dự án hoặc rút ngắn thời gian hoạt động của Công ty FIC;
– Công ty mẹ kinh doanh có lãi trong những năm tài chính gần nhất, để chứng minh điều này, công ty mẹ phải cung cấp báo cáo tài chính trong hai năm gần nhất và một bản xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng mà nhà đầu tư có tài khoản.
– Trụ sở của Công ty FIC tại Việt Nam phải phù hợp với quy hoạch, luật kinh doanh bất động sản của Việt Nam.
2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC
Lộ trình thực hiện mục tiêu thành lập Công ty tại Việt Nam sẽ được thực hiện với các bước như sau:
2.1. Thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư tại Việt Nam
a. Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Khách hàng, chúng tôi sẽ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (nếu cần thiết) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 7 ngày làm việc;
b. Trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận được bộ Hồ sơ đầy đủ chữ ký và đóng dấu như hướng dẫn, chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ;
c. Thay mặt Khách hàng liên hệ, giải trình, bổ sung hồ sơ tài liệu với các cơ quan có thẩm quyền;
d. Thay mặt Khách hàng nhận Giấy Chứng nhận Đầu tư. Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Chúng tôi sẽ nhận Giấy Chứng nhận Đầu tư;
2.2. Thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận Thành lập Doanh nghiệp
a. Trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận được Giấy Chứng nhận Đầu tư, chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ lên cơ quan cấp phép;
b. Thay mặt Khách hàng liên hệ, giải trình, bổ sung hồ sơ tài liệu với các cơ quan có thẩm quyền;
c. Thay mặt Khách hàng hoặc cùng Khách hàng nhận Chứng nhận Thành lập Doanh nghiệp tại cơ quan cấp phép. Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Chúng tôi hoặc sẽ cùng khách hàng hoặc thay khách hàng nhận Chứng nhận Thành lập Doanh nghiệp. Trong vòng 15 ngày làm việc sau khi nhận Giấy Chứng nhận Thành lập Doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tiến hoàn thành các thủ tục sau cấp phép gồm làm dấu, đăng bố báo thành lập Công ty.
Nhằm tránh hiểu nhầm, trên thực tế, thủ tục hành chính có thể bị kéo dài do cơ quan cấp phép phải hỏi ý kiến của các bộ ngành hoặc xin chấp thuận chủ trương hoặc thống nhất các vấn đề môi trường trước khi cấp phép. Trong trường hợp đó, SB Law sẽ nỗ lực tối đa để thúc đẩy tiến trình cấp phép để nhận được sự chấp thuận trong thời gian sớm nhất.

Mời Quý vị xem nội dung tư vấn thành lập công ty về xuất khẩu lao động được thực hiện bởi luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664