Quyền được kiểm tra bí mật hoạt động kinh doanh của bên nhượng quyền

0
46
Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế

Câu hỏi: Luật sư cho hỏi, bên nhượng quyền có được kiểm tra bí mật hoạt động kinh doanh của bên nhận quyền hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định của Điều 286 Luật Thương mại năm 2005 về quyền của thương nhân nhượng quyền:

“Điều 286. Quyền của thương nhân nhượng quyền

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhượng quyền có các quyền sau đây:

  1. Nhận tiền nhượng quyền;
  2. Tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyền thương mại;
  3. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hoá, dịch vụ.”

Như vậy, bên nhượng quyền không có quyền được tiến hành kiểm tra bí mật kinh doanh của bên nhận quyền, trừ khi có thỏa thuận khác giữa hai bên. Nếu bên nhượng quyền tự ý kiểm tra bí mật kinh doanh của bên nhận quyền, hành vi đó có thể bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh theo Điều 127 Luật SHTT năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.