Quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ khi đã hết hạn hợp đồng cũ mà chưa ký kết HĐLĐ mới

0
115

Câu hỏi: Hợp đồng lao động cũ của tôi đã hết hạn được 1 tuần nhưng do một số vấn đề nên Công ty chưa cho ký kết hợp đồng mới và tôi vẫn đang tiếp tục làm việc ở Công ty. Xin hỏi quyền lợi và nghĩa vụ của tôi lúc này sẽ được xác định như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SBLAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến những thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Chúng tôi hiểu rằng hợp đồng lao động cũ của bạn là hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Trước đây theo quy định của Bộ luật lao động 2012, khi hợp đồng xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng mới thì hợp đồng đã giao kết trước đó sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Tuy nhiên, hiện nay, Khoản 2 Điều 20 Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) quy định như sau: nếu trong 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động cũ hết hạn và vẫn chưa ký hợp đồng mới quyền, nghĩa vụ và lợi ích của bạn vẫn được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết.

Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì khi đó hợp đồng đã giao kết nêu trên mới trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Theo đó, khi hợp đồng lao động của bạn trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì các quyền lợi, nghĩa vụ của bạn cũng sẽ được điều chỉnh để phù hợp với các quy định pháp luật đối với loại hợp đồng này.