Untitled 2

Quyền nuôi con khi bố mẹ không đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật

Câu hỏi:

Mình và chồng mình chung sống với nhau được 2 năm, có 1 con trai 01 tuổi nhưng chưa đăng ký kết hôn. Nay do nhiều mâu thuẫn, mình và chồng mình không muốn sống chung với nhau nữa, vậy trong trường hợp của mình, ai sẽ có quyền nuôi con?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn và chồng bạn chưa đăng ký kết hôn. Như vậy, hôn nhân giữa bạn và chồng bạn không được pháp luật thừa nhận, quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng chưa phát sinh. Tuy nhiên, quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con vẫn phát sinh theo quy định tại Điều 15 Luật hôn nhân và gia đình 2014. Theo đó, trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì quyền và nghĩa vụ đối với con cái được giải quyết theo quy định về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Nếu bạn và chồng không còn chung sống với nhau thì bạn vẫn có quyền nuôi con. Điều này được quy định tại Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

  1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
  2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
  3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Như vậy, trong trường hợp hai vợ chồng bạn không chung sống với nhau nữa thì cả bạn và chồng bạn vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Về việc xác định người trực tiếp nuôi con, hai bên có quyền thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; hoặc yêu cầu Tòa án có thẩm quyền quyết định giao con cho ai nuôi dựa theo nguyên tắc sau:

– Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ nuôi trừ trường hợp mẹ không đủ điều kiện nuôi con;

– Con từ đủ 36 tháng tuổi trở lên: căn cứ vào điều kiện và khả năng chăm sóc con của bố mẹ sẽ giao con cho người có điều kiện tốt hơn nuôi. Nếu con từ tủ 7 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Bạn có nêu hiện tại các bạn được 01 tuổi. Căn cứ theo quy định trên thì bạn sẽ có sự ưu tiên khi giành quyền nuôi con khi con bạn dưới 36 tháng tuổi. Tuy nhiên, khi giành quyền nuôi con bạn phải chứng minh được các điều kiện để nuôi con như: kinh tế, nhân thân, chỗ ở, nơi học tập, …

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Người Do Thái dạy con nhận biết tiền từ khi con 3 tuổi

Quản lý tài sản của con

Câu hỏi: Tôi và chồng tôi đã ly hôn được 5 năm, có 1 con …

Chat Zalo: 0904340664