Untitled 2

Trách nhiệm bồi thường như thế nào khi tham gia giao thông gây tai nạn chết người?

Câu hỏi:

Khi tham gia giao thông gây chết người thì trách nhiệm bồi thường như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

  1. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác”.

Theo đó, cần xác định hành vi của người điều khiển phương tiện có hành vi làm xâm phạm đến tính mạng hay không, tức là phải có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại và hậu quả.

Nếu đã xác định được trách nhiệm bồi thường thì theo quy đình tại Điều 591 Bộ luật Dân sự năm 2015 sẽ xác định được mức cũng như các khoản phải bồi thường:

“1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định”.

Như vậy, người gây thiệt hại sẽ phải có trách nhiệm bồi thường theo các quy định trên. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì bên bị thiệt hại có quyền khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người gây thiệt hại để được giải quyết. Hồ sơ khởi kiện gồm có:

– Đơn khởi kiện (theo mẫu);

– Tài liệu, chứng cứ chứng minh yêu cầu khởi kiện là có căn cứ (Biên bản xác định yếu tố lỗi; văn bản chứng minh mức độ thiệt hại; …).

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thua-ke-the-vi

Thừa kế thế vị

Câu hỏi: Ba tôi và ông tôi cùng mất trong vụ tai nạn xe hơi. …

Chat Zalo: 0904340664