Untitled 2
hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Rà soát hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Doanh nghiệp hỏi: Tôi muốn công ty luật tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến việc chuyển nhượng Cổ phần?

Luật sư trả lời: Chúng tôi hiểu rằng ngoài các nội dung cơ bản điều chỉnh Hợp đồng chuyển nhượng Cổ phần giữa hai bên thì Quý Công ty còn muốn được tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến việc chuyển nhượng Cổ phần.

Phạm vi dịch vụ của SBLaw

Cách thức thực hiện

SBLaw sẽ tiến hành rà soát Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Quý Công ty với các công việc cụ thể sau:

– Nghiên cứu các yêu cầu của Quý Công ty và quy định của pháp luật liên quan;

– Tư vấn bằng văn bản các nội dung trong hợp đồng và giải đáp các thắc mắc liên quan đến chuyển nhượng Cổ phần;

– Rà soát Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Quý Công ty trên cơ sở dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng và các thông tin Quý Công ty cung cấp;

– Hiệu chỉnh tối đa dự thảo Hợp đồng 02 lần tiếp theo trên cơ sở ý kiến bình luận, góp ý hoặc yêu cầu của Quý Công ty.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

email

Hợp đồng giao kết qua email có hiệu lực không?

Câu hỏi: Tôi và một đối tác đang muốn giao kết một hợp đồng buôn …

Chat Zalo: 0904340664