Untitled 2

Rà soát và hiệu chỉnh Hợp đồng kinh tế

Câu hỏi: Chúng tôi đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp để rà soát và hiệu chỉnh Hợp đồng kinh tế giữa công ty với đối tác của mình liên quan đến việc cung cấp sản phẩm bóng đèn. Đề nghị SBLAW báo giá?

Luật sư trả lời: Trước hết, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm tới dịch vụ của SBLaw.

Chúng tôi hiểu rằng, hiện tại, Quý Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp để rà soát và hiệu chỉnh Hợp đồng kinh tế giữa Khách hàng với đối tác của mình liên quan đến việc cung cấp sản phẩm bóng đèn.

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ rà soát và hiệu chỉnh hợp đồng Quý Khách hàng xem xét.

1.PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 

Mô tả phạm vi dịch vụ
1.      Rà soát Hợp đồng:§         Rà soát và hiệu chỉnh hợp đồng kinh tế trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam;

§      Hiệu chỉnh dự thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh trên cơ sở ý kiến đánh giá và khuyến nghị của Quý Khách hàng (tối đa không quá 02 lần hoặc 10 giờ làm việc).

Với phạm vi dịch vụ như nêu trên, chúng tôi dự liệu kế hoạch triển khai công việc như sau:

  1. Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ nghiên cứu, đánh giá về các vấn đề pháp cần lưu tâm trong quá trình thực hiện Giao dịch mục tiêu. Để phục vụ cho việc hiểu rõ thêm mục tiêu cũng như địa vi pháp lý hiện thời của Quý Khách hàng, chúng tôi có thể đề xuất gặp gỡ trực tiếp để thảo luận chi tiết giữa Luật sư của chúng tôi Quý khách hàng.
  2. Rà soát và hiệu chỉnh hợp đồng kinh tế: Trên cơ sở hiểu rõ mục tiêu và địa vị pháp lý của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ rà soát và hiệu chỉnh Hợp đồng kinh tế trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo khuôn khổ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Chúng tôi dự liệu thời gian rà soát và hiệu chỉnh hợp đồng của Quý Khách hàng là 02 ngày làm việc. Thời gian này không bao gồm thời gian để thực hiện hiệu chỉnh Hợp đồng theo yêu cầu của Quý Khách hàng sau khi đệ trình bản rà soát lần 1.

2. TÀI LIỆU CHUYỂN GIAO

Tài liệu được chuyển cho Khách hàng là Hợp đồng kinh tế như được nêu ở trên gồm các điều khoản bảo đảm bao hàm được các nội dung mà Khách hàng mong muốn bằng tiếng Việt.

3. PHÍ DỊCH VỤ

3.1.      Phí dịch vụ và thanh toán

Phí dịch vụ cho các công việc nêu tại mục 3 là: 12.000.000 VNĐ (bằng chữ: Mười hai triệu Việt Nam Đồng). Thời gian phát sinh thêm ngoài 10 giờ làm việc sau khi hoàn chỉnh bản dự thảo hợp đồng lần 1 sẽ được tính phí độc lập với mức phí tính theo giờ là 4.500.000 VNĐ (Bốn triệu năm trăm nghìn Việt Nam Đồng) cho mỗi giờ làm việc của một luật sư.

Tiến độ thanh toán như sau:

  • Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, Quý Khách hàng vui lòng thanh toán 70% tổng phí dịch vụ.

 

  • Quý Khách hàng sẽ thanh toán số phí dịch vụ còn lại trong 02 ngày làm việc sau khi S&B Law gửi Bản dự thảo hợp đồng đã được rà soát và hiệu chỉnh lần 01.

Phí dịch vụ trên không bao gồm10% VAT phát sinh trên danh nghĩa của Khách hàng.

Khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho SB Law khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SB Law.

SBLaw sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, SBLaw bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán.

Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SBLaw bảo lưu quyền chấm dứt Đề xuất Dịch vụ/ hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

Mời Quý vị xem thêm nội dung tư vấn của luật sư SBLAW.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Trách nhiệm pháp lý khi vứt chất bẩn vào nhà người khác ?

  Câu hỏi: Chào Luật sư, mong Luật sư giải đáp giúp tôi trường hợp …

Chat Zalo: 0904340664