Untitled 2

Thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư và xin Đăng ký cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện.

 

Câu hỏi: Chúng tôi đang có nhu cầu thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư và xin Đăng ký cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện, đề nghị SBLAW báo giá.

Luật sư trả lời: Trước hết, chúng tôi xin gửi tới Bà và Quý Công ty lời chào trân trọng nhất. Qua nội dung trao đổi sơ bộ, chúng tôi hiểu rằng Quý Công ty hiện nay đang có nhu cầu thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư và xin Đăng ký cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện.

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Công ty Bản đề xuất dịch vụ pháp lý cho việc tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư và xin Đăng ký cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện cho Quý công ty.

1.TƯ VẤN SƠ BỘ

1.1.Tư vấn sơ bộ

Theo quy định của Nghị định 53/2013/NĐ-CP thì Sàn giao dịch thương mại điện tử được hiểu như sau: Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó.

Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm đăng ký cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử với Bộ Công thương. Để được cấp chứng nhận cung cấp dịch vụ Sàn Giao dịch thương mại điện tử, Quý công ty cần có đủ các điều kiện sau:

–           Là thương nhân, tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

–           Có ngành nghề kinh doanh hoặc có chức năng, nhiệm vụ phù hợp;

–           Có tên miền hợp lệ;

Như vây, căn cứ vào quy định của pháp luật nêu trên và sau khi nghiên cứu bản Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty mà bà cung cấp, để có thể kinh doanh dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử về lĩnh vực giới thiệu việc làm, Quý công ty cần phải thực hiện các bước thủ tục sau:

Bước 1: Tiến hành thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể là bổ sung ngành nghề kinh doanh “Sàn giao dịch thương mại điện tử” tại Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM.

Lưu ý:

 • Lĩnh vực thương mại điện tử không được đề cập trong cam kết của Việt Nam với WTO. Như vậy, Việt Nam có quyền không bắt buộc phải mở cửa thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các hoạt động liên quan đến thương mại điện tử tại Việt Nam. Do vậy, khi tiến hành thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh Sàn giao dịch thương mại điện tử, hồ sơ của Quý công ty sẽ được thẩm tra và gửi đến các Bộ thông tin và truyền thông, Bộ công thương, Bộ tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam để xin ý kiến chấp thuận.
 • Theo kinh nghiệm của chúng tôi, để đảm bảo khả năng thành công cao, chúng tôi đề nghị Quý công ty xem xét các yếu tố sau:
 • Mặc dù pháp luật không quy định về vốn điều lệ bắt buộc cho loại hình kinh doanh nêu trên nhưng doanh nghiệp vẫn nên tăng vốn điều lệ.
 • Nhà đầu tư, chủ sở hữu hay các cổ đông của công ty phải chứng minh kinh nghiệm tốt trong lĩnh vực giới thiệu việc làm và đặc biệt liên quan đến thương mại điện tử.

Bước 2: Tiến hành thủ tục Đăng ký cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử tại Bộ Công thương.

2.PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 • Liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử, chúng tôi đề xuất phạm vi thực hiện công việc như sau:
Mô tả phạm vi dịch vụ
Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ :

·        Thông báo cho Quý Công ty về các tài liệu cần thiết;

·        Soạn 01 bộ hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư, 01 bộ hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;

·        Trao đổi với Quý Công ty trong việc soạn thảo các tài liệu nêu trên;

·        Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Công ty;

·        Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

·        Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

Thủ tục cấp phép:

·        Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

·        Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

·        Cập nhật cho Quý Công ty về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ Quý Công ty trong việc nhận kết quả.

·        Nhận Giấy Chứng nhận Đầu tư và Giấy Chứng nhận cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;

Thủ tục sau cấp phép:

Thông báo thông tin sửa đổi lên cơ quan thuế

2.2.Thủ tục:

 • Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Công ty. Sau khi nhận được thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Công ty, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Công ty để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Công ty, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Công ty ký. Thời hạn soạn thảo cho 01 bộ hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư là: 15 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung câp đầy đủ thông tin tài liệu theo yêu cầu của SBLaw. Thời gian soạn hồ sơ đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử: trong vòng 03 ngày làm việc.
 • Thời gian đế thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhân đầu tư: Trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ (thời gian này đã bao gồm thời gian xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan Bộ và thời gian gửi công văn đi lại);
 • Thời gian gửi thông báo lên cơ quan thuế và được chấp thuận: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhân đầu tư mới
 • Thời gian nhận biểu tượng “Sàn giao dịch TMĐT ĐÃ ĐĂNG KÝ với BỘ CÔNG THƯƠNG”: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;

Lưu ý:

Các mốc thời hạn nêu trên không kể thời gian cần thiết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

3.PHÍ DỊCH VỤ

3.1.Phí dịch vụ

–        Phí dịch vụ thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư: 148.120.000VNĐ ( Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám triệu một trăm hai mươi nghìn đồng)

–        Phí dịch vụ thực hiện thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử: 16.928.000VNĐ (Bằng chữ: Mười sáu triệu chín trăm hai mươi tám nghìn đồng).

Phí dịch vụ trên đã bao gồm phí nhà nước, thù lao cho S&B Law, hỗ trợ nộp thông báo lên cơ quan thuế nhưng không bao gồm các nội dung sau:

 • Dịch thuật tài liệu từ tiếng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc ngược lại;
 • Bất kỳ chi phí cho dịch vụ không bao gồm trong phạm vi công việc nêu trên;
 • Thuế Giá trị gia tăng (10%), Phí ngân hàng;
 • Khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho S&B Law khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của S&B Law. S&B Law sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, S&B Law bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, S&B Law bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế;
 • Phí dịch vụ sẽ không được hoàn lại.

3.2.Tiến độ Thanh toán

Đối với Phí dịch vụ sửa đổi Giấy Chứng nhận Đầu tư

 • Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng, Quý Khách hàng vui lòng thanh toán 40% phí dịch vụ cho việc sửa đổi Giấy Chứng nhận Đầu tư được nêu trong mục 3.1.
 • Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Nhà tư vấn nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng, Quý Khách hàng sẽ thanh toán 30% phí dịch vụ cho việc sửa đổi Giấy Chứng nhận Đầu tư được nêu trong mục 5.1.;
 • Ngay khi Nhà tư vấn chuyển cho Khách hàng các kết quả hoặc chứng nhận kết quả cuối cùng, Khách hàng sẽ thanh toán số phí dịch vụ còn lại trong mục 5.1 nêu trên và các phí còn lại nếu có.

Đối với Phí dịch vụ đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử

 • Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Nhà tư vấn nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng, Quý Khách hàng sẽ thanh toán 50% phí dịch vụ cho việc đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Ngay khi Nhà tư vấn chuyển cho Khách hàng các kết quả hoặc chứng nhận kết quả cuối cùng, Khách hàng sẽ thanh toán số phí dịch vụ còn lại của mục này và các phí còn lại nếu có.

3.3.      Phương thức thanh toán

Bằng chuyển khoản vào tài khoản dưới đây:

Chủ tài khoản: CÔNG TY LUẬT TNHH S&B

Số tài khoản: 059 110 053 6003 – VND

Tại: TMCP Quân Đội (MB) – CN Đống Đa

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Biểu tình

Xin giấy phép cho thuê lại lao động

Câu hỏi: Chào Luật sư. Công ty tôi đang muốn thực hiện việc cho thuê …

Chat Zalo: 0904340664