Untitled 2

Rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn tối đa 6 ngày

Đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn tối đa 6 ngày; cải thiện các khâu liên quan khác nhằm rút ngắn thời gian từ đăng ký đến bắt đầu kinh doanh của doanh nghiệp.

Đây là một trong những tiêu chí phấn đấu để đến hết năm 2015 Việt Nam có thể đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 theo tinh thần của Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được ban hành vào ngày 18 tháng 03 năm 2014.

Một số tiêu chí khác đáng chú ý như:

+ Cải cách quy trình, hồ sơ và thủ tục nộp thuế, rút ngắn thời gian các doanh nghiệp phải tiêu tốn để hoàn thành thủ tục nộp thuế đạt mức trung bình của  nhóm nước ASEAN-6 ( Mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 là 171 giờ/1 năm);

+ Rút thời gian tiếp cận điện năng đối với doanh nghiệp, dự án đầu tư xuống còn tối đa 70 ngày (Mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 là 50,3 ngày);

+ Đơn giản hóa quy trình, hồ sơ và thủ tục xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan và giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp, phấn đấu thời gian nhập khẩu bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 (Mức trung bình thời gian xuất khẩu của nhóm nước ASEAN-6 là 14 ngày và thời gian nhập khẩu là 13 ngày);

+ Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục phá sản doanh nghiệp xuống còn tối đa 30 tháng;

Để tìm hiểu chi tiết Nghị quyết số 19/NQ-CP, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664