Untitled 2

SBLAW cung cấp dịch vụ pháp lý cho công ty tư vấn Nhật Bản.

Japan International Consultants for Transportation Co., Ltd (JIC) là công ty tư vấn về lĩnh vực giao thông Nhật Bản, được  thành lập vào ngày 01/11/ 2011 theo chỉ đạo của Chính phủ Nhật Bản nhằm phục vụ tốt hơn các khách hàng ở nước ngoài trong việc mở rộng mạng lưới đường sắt.

JIC được tài trợ bởi mười nhà khai thác đường sắt lớn của Nhật Bản; JR East, JR West, Tokyo Metro, Kyushu, vận tải đường sắt Nhật Bản, Tổng công ty Tokyu, Keihan Electric Railway, Seibu, Tổng công ty Keio, và thành phố Osaka, Cục Giao thông vận tải.

Tại Việt Nam, JIC đang triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật của JICA để Tăng cường năng lực điều hành và lập Công ty vận hành và bảo trì cho đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội  (dự án hỗ trợ kỹ thuật của JICA).

Vì vậy, JIC mong muốn lựa chọn một đơn vị tư vấn luật là công tư tư vấn chuyên nghiệp, có kinh nghiệm tư vấn về hợp đồng nhằm hỗ trợ dự án của họ tại Việt Nam.

SBLAW là một công ty tư vấn luật chuyên nghiệp, đã được JIC lựa chọn là nhà cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hợp đồng, nhiệm vụ của SBLAW là đưa ra ý kiến về các hợp đồng mà JIC ký với các đối tác Việt Nam.

Việc cung cấp dịch vụ pháp lý này một lần nữa khẳng định trình độ cũng như kinh nghiệm của SBLAW trong lĩnh vực tư vấn pháp luật nói chung và tư vấn hợp đồng nỏi riêng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Đại sứ quán Hoa Kỳ đề cập SBLAW trong dach sách các luật sư tư vấn tại Hà Nội

Việc lập danh sách văn phòng luật sư và các công ty luật cho công …

Chat Zalo: 0904340664