Untitled 2
bao cao su việt nam

SBLAW đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận cho Hiệp hội cao su Việt Nam.

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Cục sở hữu trí tuệ (NOIP) đã ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho Hiệp hội cao su Việt Nam.

Nhãn hiệu này đã được các luật sư của SBLAW tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc làm việc với cơ quan chức năng nhằm đăng ký và bảo hộ thành công tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Xin chúc mừng Hiệp hội cao su Việt Nam và các thành viên hiệp hội, ngay khi được cấp, các thành viên Hiệp hôi có thể sử dụng nhãn hiệu này trong hoạt động kinh doanh của mình.

Đây là hình ảnh của nhãn hiệu:hiệp hội bao cao su việt nam

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thông báo về các khóa đào tạo từ xa DL101 “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” của WIPO

Hằng năm, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) triển khai các khóa …

Chat Zalo: 0904340664