Untitled 2
nhãn hiệu cho Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa Gia đình, Bộ Y Tế.

SBLAW đăng ký thành công 2 nhãn hiệu cho Tổng cục dân số – Kế hoạch hóa Gia đình, Bộ Y Tế.

Ngày 23 tháng 01 năm 2015, Cục sở hữu trí tuệ (NOIP) đã ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho 2 nhãn hiệu của Tổng cục dân số – Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam.

Nội dung 2 Nhãn hiệu như sau:

Tên nhãn hiệu 1: YES

Tên nhãn hiệu 2: HELLO

Cả 2 nhãn hiệu này đều cho Dịch vụ: Nhóm 10: Bao cao su và nhóm 35 Mua bán bao cao su: quảng cáo và trưng bày sản phẩm bao cao su.

Đây là 2 nhãn hiệu nằm trong chính sách quốc gia của Tổng cục dân số- Kế hoạch hóa gia đình nhằm thực hiện chương trình sức khỏe cộng đồng và tuyên truyền ý thức sử dụng bao cao su trên phạm vi toàn quốc.

SBLAW là công ty luật và sở hữu trí tuệ đã trợ giúp Tổng cục dân số – kế hoạch hóa Gia đình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu này.

Hai nhãn hiệu của Tổng cục dân số – Kế hoạch hóa gia đình.

nhãn hiệu cho Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa Gia đình, Bộ Y Tế. nhãn hiệu cho Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa Gia đình, Bộ Y Tế.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thông báo về các khóa đào tạo từ xa DL101 “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” của WIPO

Hằng năm, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) triển khai các khóa …

Chat Zalo: 0904340664