Untitled 2

SBLAW tư vấn pháp luật thường xuyên cho Logitem Vietnam Holding & Investment

Logitem Vietnam Holding & Investment là công ty con Việt Nam của Japan Logistics Corporation. Công ty đảm nhiệm các hoạt động đầu tư, gây quĩ, quản lí cho nhóm công ty tại Việt Nam.
Japan Logistics Corporation là một công ty Nhật Bản đã hoạt động trong lĩnh vực hậu cần từ năm 1944. Cụ thể, các dịch vụ liên quan đến hậu cần do công ty cung cấp bao gồm vận chuyển hàng hóa, tiếp vận, tư vấn hệ thống hậu cần, trung gian hậu cần, đóng gói, bảo hiểm. Kiến thức bao quát cùng kinh nghiệm dồi dào tích lũy hơn 70 năm đã giúp Japan Logistics Corporation mở rộng phạm vi kinh doanh các ngành khác như bất động sản và thu thập chất thải công nghiệp.
Logitem Vietnam Holding & Investment mong muốn sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của một công ty Luật chuyên nghiệp nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty tại Việt Nam.
Vì vậy, công ty đã lựa chọn SB Law tư vấn pháp luật thường xuyên cho công ty, nhiệm vụ tư vấn của SBLAW như sau:
– Cập nhật cho Khách hàng các văn bản pháp luật và thông báo cho Khách hàng các nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư, doanh nghiệp và các luật liên quan khác. SB Law sẽ gửi Bản tin pháp luật tóm tắt nội dung mới nhất của văn bản pháp luật liên quan cho Khách hàng sau khi văn bản được ban hành;
– Tiến hành giải thích (nếu cần thiết) các nội dung liên quan đến Bản tin pháp luật theo yêu cầu của Khách hàng;
– Chuẩn bị các Biên bản và/hoặc các Nghị quyết liên quan đến cuộc họp của Hội đồng thành viên và Ban giám đốc, các thông báo, các mẫu văn bản điều hành trong công ty;
– Dự thảo các văn bản nghị quyết của Ban giám đốc và các văn bản liên quan về việc thay đổi các Giám đốc, thư ký và địa chỉ công ty;

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Đại sứ quán Hoa Kỳ đề cập SBLAW trong dach sách các luật sư tư vấn tại Hà Nội

Việc lập danh sách văn phòng luật sư và các công ty luật cho công …

Chat Zalo: 0904340664