Untitled 2
Soạn thảo hợp đồng lao động

Soạn thảo hợp đồng lao động và nội quy lao động

SBLAW cung cấp  dịch vụ pháp lý về việc soạn thảo hợp đồng lao động và nội quy lao động với nội dung sau:

1. Phạm vi dịch vụ:

Soạn thảo dự thảo Hợp đồng lao động và Nội quy lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng phù hợp quy định của pháp luật;

  • Hỗ trợ soạn thảo dự thảo Bản cam kết thời gian làm việc của người lao động.
  • Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ý kiến của Khách hàng liên quan đến dự thảo hợp đồng lao động và Nội quy lao động;
  • Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo Hợp đồng lao động, Nội quy lao động và Bản cam kết thời gian làm việc của người lao động dựa trên các ý kiến của Khách hàng để có bản dự thảo Hợp đồng lao động, Nội quy lao động và Bản cam kết thời gian làm việc của người lao động hoàn chỉnh.

2. Thời hạn thực hiện:

  • Thời hạn thực hiện soạn dự thảo Hợp đồng lao động, Nội quy lao động và Bản cam kết thời gian làm việc của người lao động bản đầu tiên: trong vòng 06 ngày làm việc.
  • Thời gian sửa đổi, bổ sung cho dự thảo Hợp đồng lao động, Nội quy lao động và Bản cam kết thời gian làm việc của người lao động theo ý kiến của Khách hàng: trọng vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến sửa đổi chính thức từ Khách hàng.
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày SB Law gửi dự thảo Hợp đồng lao động, Nội quy lao động và Bản cam kết thời gian làm việc của người lao động (bản đầu tiên hoặc các bản sửa đổi theo yêu cầu của Khách hàng) mà khách hàng không có ý kiến gì khác nữa thì các văn bản dự thảo này sẽ được mặc nhiên là bản hoàn chỉnh cuối cùng. Nếu Khách hàng có ý kiến chỉnh sửa nội dung các văn bản này sau thời hạn 05 ngày nêu trên thì sẽ bị tính phí theo giờ làm việc phát sinh thêm của luật sư.
  • Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ sẽ là ngày S&B Law nhận được khoản thanh toán tạm ứng hoặc nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết từ phía Khách hàng, tùy thuộc vào ngày nào đến muộn hơn;
  • Tất cả các công việc sẽ được thực hiện trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 chiều, ngoại trừ ngày nghỉ lễ trừ khi có thỏa thuận khác giữa Khách hàng và SB Law;

3. Phí dịch vụ:

–  Phí dịch vụ soạn thảo Hợp đồng lao động: 5.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm triệu đồng).

–  Phí dịch vụ soạn thảo Nội quy lao động và Bản cam kết làm việc của người lao động: 10.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

–  Tổng phí dịch vụ chưa bao gồm VAT: 15.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng)

–  10% VAT: 1.500.000VNĐ (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn đồng).

–  Tổng phí dịch vụ đã bao gồm VAT: 16.500.000VNĐ (Bằng chữ: Mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng).

–  Phí luật sư tính theo giờ cho mỗi giờ làm việc phát sinh thêm để hiệu chỉnh các văn bản (nếu có) là 2.000.000 VNĐ/01 giờ.

–  Phí dịch vụ của chúng tôi không bao gồm các chi phí khác liên quan đến dịch vụ cung cấp cho Khách hàng, 10% VAT, chi phí dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt, photocopy, lệ phí chuyển tiền, chuyển khoản, phí công chứng, chi phí thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động tại Phòng LĐTBXH và các loại phí khác nằm ngoài phạm vi công việc nêu trên của SB Law.

–  Phí dịch vụ nêu trên dựa trên những đánh giá, giả định, phạm vi dịch vụ và thời gian thực hiện dịch vụ theo quy định tại Hợp đồng này và Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật. S&B Law bảo lưu quyền tính lại phí dịch vụ và rà soát lại thời gian thực hiện dịch vụ trong trường hợp Khách hàng thay đổi phạm vi yêu cầu tư vấn trong vụ việc.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664