Untitled 2

Soạn thảo hợp đồng vay vốn có yếu tố nước ngoài

SB Law sẽ soạn thảo hợp đồng vay được ký kết giữa một bên là cá nhân nước ngoài với một bên là cá nhân Việt Nam hoặc Công ty với đối tượng vay là ngoại tệ.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật hiện hành, không có quy định nào cấm việc người nước ngoài cho vay ngoại tệ vào Việt Nam. Tuy nhiên, liên quan tới việc chuyển tiền ra nước ngoài, cơ quan quản lý lại chưa có quy định cụ thể, chính vì thế, Khách hàng có thể gặp khó khăn khi chuyển tiền ra nước ngoài. Vì vậy, nếu Quý Khách hàng muốn chuyển tiền ra nước ngoài thì sẽ phải làm việc trực tiếp với Ngân hàng thương mại và có thể phải xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Khi tổ chức và cá nhân thực hiện vay vốn nước ngoài, cần được các luật sư tư vấn về soạn thảo hơp đồng vay vốn, SBLAW tư vấn và tiến hành soạn thảo hợp đồng vay vốn với nội dung sau:

– Soạn Hợp đồng vay trên cơ sở những yêu cầu của Khách hàng.

– Chỉnh sửa Hợp đồng vay dựa trên những thay đổi của Khách hàng (số lần sửa đổi không quá 2 lần và trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày SBLaw chuyển Dự thảo Hợp đồng vay lần đầu cho Khách hàng).

– Trong trường hợp yêu cầu của Khách hàng vượt quá quy định nêu tại đây, chúng tôi sẽ tính phí bổ sung từ lần yêu cầu sửa đổi thứ 3 trở đi.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Ngày 29/12/2017, NHNN Việt Nam ban hành Thông tư số 22/2017/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một …

Chat Zalo: 0904340664