Untitled 2
Luật sư Nguyễn Thanh Hà cùng nhà đầu tư Hàn Quốc
Luật sư Nguyễn Thanh Hà cùng nhà đầu tư Hàn Quốc

Bổ sung ngành nghề cho thuê kho trong Giấy chứng nhận đầu tư.

Qúy Khách hàng đang xem xét điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để bổ sung thêm dịch vụ kinh doanh cho thuê kho bãi đối với phần diện tích thuê dư thừa, chưa sử dụng, SBLAW tư vấn cụ thể như sau:

1. Cam kết của Việt Nam đối với dịch vụ cho thuê kho bãi

Dịch vụ cho thuê kho bãi được phân vào nhóm CPC 742. Theo lộ trình cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, đối với dịch vụ kho bãi, kể từ ngày gia nhập WTO, Nhà đầu tư phải thành lập liên doanh trong đó tỷ lệ vốn nước ngoài không được vượt quá 51%. 7 năm sau khi gia nhập, không hạn chế.

Theo lộ trình cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trên cơ sở Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản, các hạn chế về tỷ lệ vốn góp của các nhà đầu tư Nhật Bản cũng được dỡ bỏ từ ngày 11 tháng 1 năm 2014. Do vậy, đối với ngành nghề này, Khách hàng sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện việc cung cấp dịch vụ này.

2. Một số lưu ý trong việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Việc bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh và mục tiêu hoạt động được coi là yêu cầu mở rộng quy mô đầu tư đối với dự án. Theo kinh nghiệm thực tế của chúng tôi, trong trường hợp, công ty có vốn đầu tư nước ngoài yêu cầu mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh, cụ thể trong trường hợp này, việc chấp thuận sẽ phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố sau đây:

–           Kết quả hoạt động kinh doanh của Khách hàng theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính gần nhất (năm 2013) phải khả quan. Trong một số trường hợp, để thẩm định chính xác tính khả thi của việc điều chỉnh mở rộng quy mô hoạt động của Dự án đầu tư, cơ quan cấp phép có thể yêu cầu Khách hàng giải trình thêm về tình hình kinh doanh sáu tháng đầu năm 2014.

–           Khách hàng đã hoàn tất các nghĩa vụ thuế trong hai năm tài chính gần nhất;

–          Khách hàng có giải trình cụ thể về nhu cầu sử dụng diện tích đất thuê đối với các hoạt động kinh doanh hiện tại (khi chưa mở rộng), diện tích đất đã được sử dụng trên thực tế, dự kiến về diện tích đất sẽ được sử dụng cho việc cho thuê kho bãi…

–           Chúng tôi không loại trừ khả năng Cơ quan cấp phép sẽ yêu cầu Khách hàng bổ sung thêm vốn góp để phù hợp quy mô kinh doanh dự kiến mở rộng.

3. Thủ tục cấp phép

Chúng tôi dự kiến rằng, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để bổ sung thêm hoạt động kinh doanh kho bãi sẽ được thực hiện với các bước như sau:

a.         Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Khách hàng, chúng tôi sẽ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (nếu cần thiết) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 10 ngày làm việc.

b.         Nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan chức năng: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng.

c.         Thủ tục cấp phép: Trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

d.         Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép như đăng bố cáo điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trên 03 số báo và cập nhật thông tin đăng ký mã số thuế.

e.         Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn do trên thực tế cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, S&B Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

4. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bao gồm đơn, giấy ủy quyền, nghị quyết của Ban giám đốc bằng tiếng Anh;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
 • Dịch các tài liệu sang tiếng việt để ký.

Thủ tục cấp phép:

 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Thủ tục sau cấp phép:

 • Thông báo về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trên báo.
 • Cập nhật nội dung đăng ký mã số thuế

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664