Untitled 2

Sự cam kết bảo đảm của nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp được thể hiện như thế nào trong luật doanh nghiệp 2005 ?

Điều 5 Luật Doanh nghiệp 2005 đã thể hiện sự cam kết của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp như sau: “Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp:

1. Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật này; bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động kinh doanh.

2. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp.

3. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu hoá, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được thanh toán hoặc bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm công bố trưng mua hoặc trưng dụng. Việc thanh toán hoặc bồi thường phải bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp”.

Ngoài ra, tại các Điều khác trong Luật Doanh nghiệp 2005 cũng thể hiện nguyên tắc này như: khoản 1, khoản 5 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định doanh nghiệp được kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm và các Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp không được quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.

Theo Luật gia : Cao bá Khoát và Luật sư : Trần Hữu Huỳnh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Trường hợp nào bị coi là xung đột lợi ích?

Câu hỏi: Tôi là trưởng ban dự án của một doanh nghiệp nhà nước. Hiện …

Chat Zalo: 0904340664