Untitled 2

Tái cơ cấu doanh nghiệp

Vào ngày 6/08/2014 Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 334/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DN NN).

Thông báo được ban hành và có hiệu lực vào ngày 21/08/2014. Phó chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Phạm Viết Muôn đã ký.

Thông báo nêu rõ các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty NN cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ( KD) để đạt, vượt mức kế hoạch năm 2014, đồng thời với tái cơ cấu DN một cách toàn diện, từ mô hình tổ chức, quản lý, ngành nghề sản xuất KD, chiến lược phát triển, đầu tư, nguồn nhân lực, thị trường, đặc biệt quan tâm việc tạo ra sản phẩm mới, tăng năng suất lao động, hạ giá thành để nâng cao sức cạnh tranh.
Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty NN có kết quả cổ phần hóa, thoái vốn thấp cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; có biện pháp phù hợp để khắc phục, góp phần hoàn thành mục tiêu chung.
Thủ tướng yêu cầu các Bộ, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty NN bám sát đề án tái cơ cấu, phương án sắp xếp DN NN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ và khẩn trương nhiệm vụ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; đến quý III năm 2014 công bố được giá trị DN và cuối quý IV năm 2014 phê duyệt xong phương án cổ phần hóa.
Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Dương, Bình Phước, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Bến Tre… phải thành lập ngay Ban chỉ đạo cổ phần hóa các DN chưa có Ban chỉ đạo và triển khai xác định giá trị DN; phấn đấu trong quý III năm 2015 công bố giá trị DN và phê duyệt xong phương án cổ phần hóa.
Những DN có điều kiện thì thực hiện IPO (phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu) theo quy định hiện hành.
Những DN chưa có điều kiện IPO ngay thì chuyển thành công ty cổ phần với các cổ đông là NN, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN, tổ chức công đoàn, người lao động, cổ đông chiến lược (nếu có) hoặc các cổ đông tự nguyện khác nhằm thay đổi hình thức pháp lý DN, đa dạng hóa sở hữu, góp phần dân chủ hóa KD, tạo hàng hóa sẵn sàng cho thị trường.
Để gắn chặt quá trình cổ phần hóa DN NN với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán, Thủ tướng yêu cầu quy định cụ thể về thời gian thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán trong quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa của từng DN.
Việc thoái vốn NN tại DN phải được tiến hành chặt chẽ, có kế hoạch, theo lộ trình, bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, hiệu quả. Ngân hàng NN Việt Nam khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý các khoản đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty tại công ty tài chính, ngân hàng thương mại gắn với việc tái cơ cấu các ngân hàng thương mại bảo đảm hiệu quả chung.

Các Bộ, địa phương, tập đoàn kinh tế căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại DN NN ban hành tại Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg, rà soát, bổ sung DN cần cổ phần hóa, thoái vốn NN và lộ trình triển khai, trong quý III năm 2014 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện.

Đối với một số DN hoạt động trong lĩnh vực công ích như môi trường đô thị, cấp, thoát nước, nếu các nhà đầu tư trong nước có nhu cầu nắm giữ đa số vốn điều lệ thì khuyến khích, với điều kiện DN cam kết cung cấp tốt các dịch vụ công ích này cho nhân dân.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty NN trong tái cơ cấu DN cùng với thực hiện nhiệm vụ sản xuất – KD được giao; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
7 tháng qua, các Bộ, ngành, địa phương, DN đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu DN NN, đạt kết quả tích cực.
Các cơ chế chính sách quan trọng cơ bản được ban hành, tương đối đồng bộ, tạo khung pháp lý cho việc triển khai. Kết quả sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn NN đầu năm đã có chuyển biến mạnh so với các năm gần đây, đã sắp xếp 76 DN, trong đó cổ phần hóa 55 DN.

Hiện có 348/432 DN cổ phần hóa đã thành lập Ban chỉ đạo, trong đó 247 DN đang xác định giá trị DN, 88 DN đã có quyết định công bố giá trị DN

Vui lòng vào Đây để tải về

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664