Untitled 2

Công tác đăng ký kinh doanh đã có những bước chuyển biến căn bản

Ngày 18/9/2014, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 370/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể DN và thủ tục tục đầu tư.

Thông báo được ban hành và có hiệu lực cùng ngày 18/09/2014. Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Nguyễn Văn Nên đã ký.

Kết luận được đưa ra sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 10/9/2014. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cải cách của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua, đã chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện thể chế về đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục đăng ký DN, thủ tục đầu tư; đồng thời, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, từng bước xóa bỏ các rào cản đối với môi trường đầu tư, kinh doanh.

Với yêu cầu tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp về quyền tự do kinh doanh là người dân, DN được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm, xác định rõ mục tiêu quản lý không phải là giảm vai trò quản lý nhà nước, mà là tạo thuận lợi cho người dân, DN khi gia nhập thị trường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi) theo định hướng đã được Chính phủ thông qua, sửa đổi các quy định hiện hành theo hướng giảm 50% thời gian đăng ký thành lập, tổ chức lại, giải thể DN so với thời gian trung bình hiện nay trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.

– Rà soát toàn diện, kiên quyết bãi bỏ, cắt giảm những thủ tục không cần thiết, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; bảo đảm các thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện; công khai hồ sơ, quy trình nghiệp vụ thực hiện đối với từng thủ tục; giảm bớt thủ tục bắt buộc phải cấp phép, chuyển sang công bố công khai điều kiện để người dân, doanh nghiệp phải chủ động đáp ứng, tuân thủ điều kiện theo quy định, đồng thời tăng cường trách nhiệm hậu kiểm của cơ quan quản lý nhà nước.

– Đa dạng hóa các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi, linh hoạt cho doanh nghiệp tái cơ cấu, thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp.

– Hoàn thiện quy trình, thủ tục giải thể doanh nghiệp bảo đảm rõ ràng, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Thống nhất một đầu mối, xây dựng quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục giải thể doanh nghiệp, thực hiện đồng thời các thủ tục quyết toán thuế và các thủ tục khác, trong đó xác định rõ trách nhiệm và thời hạn cụ thể của DN và cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục này.

– Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với DN, quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, UBND các cấp, cơ quan quản lý DN trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của DN sau đăng ký thành lập, đặc biệt đối với DN đầu tư, kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện; hoàn thiện chế tài đủ sức răn đe, ngăn chặn hiệu quả DN lợi dụng sự thông thoáng của pháp luật để thực hiện hành vi lừa đảo, trục lợi bất hợp pháp, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

– Khẩn trương hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN, vận hành thông suốt Hệ thống thông tin đăng ký DN quốc gia, nhân rộng mô hình liên thông điện tử trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục đăng ký thành lập DN và các thủ tục hành chính khác; đẩy mạnh chia sẻ, kết nối, trao đổi trực tuyến thông tin về đăng ký thành lập, tổ chức lại, giải thể DN giữa cơ quan đăng ký kinh doanh với các cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, xử lý vi phạm của DN; từng bước thống nhất quản lý DN trong các lĩnh vực bằng một mã số DN duy nhất, gắn với triển khai các giải pháp tăng cường sử dụng dịch vụ hành chính công điện tử.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa vào vận hành hệ thống cấp mã số doanh nghiệp tự động; nghiên cứu trình Chính phủ báo cáo Quốc hội sửa đổi quy định về thuế môn bài.

Bộ Công an nghiên cứu sửa đổi quy định về quản lý con dấu theo hướng cho phép doanh nghiệp chủ động tự khắc dấu, thông báo sử dụng con dấu, tiến tới thay con dấu bằng chữ ký, chữ ký điện tử.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương:

Công bố công khai đến người dân, DN các thủ tục hành chính, thông tin về quy hoạch đất đai, xây dựng, các điều kiện đầu tư, kinh doanh; phát triển quỹ đất có sẵn quy hoạch, hạ tầng phù hợp với nhu cầu cho DN đầu tư; khai thác hiệu quả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để giảm số doanh nghiệp phải tự thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thủ tục đầu tư; kiên quyết thay thế ngay những cán bộ, công chức không đáp ứng được yêu cầu công việc, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây cản trở, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định thủ tục hành chính về đăng ký DN và thủ tục đầu tư.

Vui lòng vào  Đây để tải về

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664