Untitled 2
đăng ký mã số mã vạch

Tài liệu đăng ký mã số mã vạch.

SBLAW xin gửi tới Quý khách hàng mẫu tài liệu đăng ký mã số mã vạch để khách hàng tham khảo như sau:

đăng ký mã số mã vạch

Điện thoại (Tel)                                             Fax:

Website: …………………………………                 E-mail:

Tài khoản (Account):

Ngân hàng (Bank):

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh/Quyết định thành lập (Business Registration Certificate/ Certificate of Establishment): Số (No)

Ngày cấp (date of issue)

Cơ quan cấp (Issued by)

Lĩnh vực hoạt động (Điền P vào ô trống)

Field of activities (Please tick P)

R Sản xuất (Manufacturing)             R Thương mại (Trading)       * Bán lẻ (Retail)

* Dịch vụ (Service)    * Khác (others):……………………………..

Phân ngành (Branch classification): ………………………………..

Tổng chủng loại sản phẩm, dịch vụ đăng ký sử dụng MSMV  (Total number of registered products/services:  01

Chúng tôi xin đăng ký sử dụng loại mã (Điền P vào ô trống):

We register for (Please tick P):

*    Mã doanh nghiệp (Company Prefix)

Type of Company Prefix registrated (Please tick P)

* 7 chữ số (7 – digit)            * 8 chữ số (8 – digit)               * 9 chữ số (9 – digit).

*  Mã số địa điểm toàn cầu GLN (Global Location Number)

*      Mã số rút gọn EAN-8 (Short Number):

Danh mục sản phẩm kèm theo (Attached is a list of products)

 Đại diện Tổ chức/Doanh nghiệp (Leader)

đăng ký mã số mã vạch

Chúng tôi cam đoan thông tin kê khai trên là đúng và cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản thuộc “Quy định về cấp, sử dụng và quản lý MSMV” ban hành kèm theo Quyết định số: 15 /2006/QĐ-BKHCN, ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ, các quy định về phí của Bộ Tài chính (Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002) và các điều khoản sau đây:

– Chỉ sử dụng mã số đã được cấp cho các sản phẩm, dịch vụ của mình;

– Thực hiện đúng các quy định về nộp phí và nộp phí duy trì trước 30/6 hàng năm;

– Khi vì lý do nào đó (bị giải thể hoặc phá sản) không còn nhu cầu sử dụng mã số đã được cấp thì chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho Tổng cục TCĐLCL trong thời gian một tháng kể từ ngày giải thể hoặc phá sản;

– Nếu đổi tên hoặc đổi tư cách pháp nhân, hoặc địa chỉ chúng tôi sẽ thông báo cho Tổng cục TCĐLCL trong thời gian một tháng kể từ ngày có thay đổi để làm thủ tục đổi giấy chứng nhận .

 

We certify that the above information is true. We have read the Regulation issued by MOST with Decision No:  15 /2006/QD-BKHCN dated 23/08/2006, and the Fee Regulation issued by MOF (Circular No.88/2002/TT-BTC dated October 2nd, 2002) and on behalf of our company agree to abide by the said Regulations, as well as the following clauses:

– Using the allocated number only for our own products and services;

– Complying with the fees requirements, paying the annual fee before June 30th annually;

– In case we have no need to use the allocated number (due to dissolving or bankruption), we will inform the Directorate for Standards and Quality within one month from the date of dissolving or bankruption in written form;

– If the name or legal status or address of our organization  is changed, we will  inform the Directorate for Standards and Quality within one month from the date of this change for getting an updated Certificate.

đăng ký mã số mã vạch đăng ký mã số mã vạch

Đại diện tổ chức/Doanh nghiệp (Leader)đăng ký mã số mã vạch

2. Tổ chức/Doanh nghiệp có đồng ý để Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đưa thông tin của mình lên Mạng GEPIR Việt Nam hay không? (Điền P vào ô trống)

Do you agree to let STAMEQ include the information on the GEPIR Vietnam? (Please tick P)

        Có (Yes): R                                                                    Không (No):

3. Tổ chức/Doanh nghiệp có đồng ý ủy quyền dịch hoặc hiệu đính thông tin sang tiếng Anh hay không? (Điền P vào ô trống)

Do you need us to translate or edit the information into English? (Please tick P)

Có (Yes): R                                                                      Không (No): 

 

4. Chúng tôi xin cam kết thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác. Khi có sự thay đổi thông tin, chúng tôi cam kết thông báo với Tổng cục TCĐLCL trong thời gian một tháng kể từ ngày có thay đổi.

We certify that the above information is true and commit to inform STAMEQ any change within one month from the date of the change.

đăng ký mã số mã vạch

 

Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN

(List of registered products with GTIN)

Tên Tổ chức/Doanh nghiệp (Organization’s name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHẮC MIẾN

Mã doanh nghiệp (Company Prefix): 893…………….

Số giấy chứng nhận (Registered Number):     0800453256

đăng ký mã số mã vạch

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Trách nhiệm pháp lý khi vứt chất bẩn vào nhà người khác ?

  Câu hỏi: Chào Luật sư, mong Luật sư giải đáp giúp tôi trường hợp …

Chat Zalo: 0904340664