Untitled 2
Giấy chứng nhận đầu tư.

Bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư.

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài (Singapore) và có nhà máy đặt tại KCN.

Trong Giấy chứng nhận đầu tư hiện tại chúng tôi có chỉ đăng ký: “Sản xuất và chế biến các sản phẩm hương nguyên liệu, tăm tre, keo hương và các nguyên liệu khác để xuất khẩu”.
Tuy nhiên, ban giám đốc muốn đăng ký thêm: “ thu mua hương nguyên liệu, các nguyên liệu để sản xuất hương và xuất khẩu” (quyền kinh doanh xuất khẩu với mặt hàng hương nguyên liệu và các nguyên liệu dùng cho sản xuất hương).
Vậy Quý Anh/Chị có thể cho biết bên công ty anh chị có dịch vụ đăng ký bổ sung giấy chứng nhận đầu tư như thế này không. Nếu có xin vui lòng gửi cho em xin bảng báo giá (cả bằng tiếng Anh+Việt) để em tiện giải thích cho ban giám đốc bên em.
Rất hy vọng được sử dụng dịch vụ của Quý anh chị.

Luật sư trả lời: Chúng tôi đề cập đến email của Quý công ty yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về việc Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Để thuận tiện cho việc theo dõi, chúng tôi xin phép soạn lại các câu hỏi theo email của Quý công ty và ý kiến tư vấn như sau:

  1. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây được gọi là Công ty) có thể điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để bổ sung thêm ngành nghề thu mua và xuất khẩu hương liệu và các nguyên liệu sản xuất hương được không?
  2. Tiến trình thủ tục như thế nào?
  3. A.               CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
  4. 1.                 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (“Câu hỏi 1”)

Theo quy định của pháp luật về đầu tư, trong quá trình thực hiện dự án tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài có thể điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới và/hoặc điều chỉnh mục tiêu thực hiện dự án.

Thêm vào đó, theo Quyết Định 10/2007/QĐ-BTM ngày 21 tháng 5 năm 2007, hương liệu và các nguyên liệu để sản xuất hương không thuộc danh mục hàng hóa bị cấm nhập khẩu hoặc xuất khẩu.

Từ những lý do nêu trên, chúng tôi khẳng định Công ty hoàn toàn có thể điều chỉnh đầu tư để để bổ sung thêm ngành nghề thu mua và xuất khẩu hương liệu và các nguyên liệu sản xuất hương.

2. Tiến trình thủ tục như thế nào (Câu hỏi 2)

Theo quy định tại Nghị định 23/2007/ NĐ-CP ngày 2 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan tới hoạt động mua bán hàng hóa của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp này là Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh) có thể cấp quyền nhập khẩu và xuất khẩu cho nhà đầu tư nước ngoài mà không cần thiết phải xin sự chấp thuận của Bộ Thương mại (Nay là Bộ công thương).

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi, các cơ quan chức năng của các tỉnh và thành phố vẫn gửi công văn tham vấn ý kiến của Bộ Công thương. Trong trường hợp của Quý Công ty, chúng tôi cũng đã tư vấn Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình về vấn đề này và được xác nhận rằng việc cấp quyền nhập khẩu và xuất khẩu cho Quý Công ty vẫn phải nhận được ý kiến chấp thuận của Bộ công thương.

B.      DỊCH VỤ DO sblaw cung cẤp:

–                    Tư vấn toàn diện các khía cạnh liên quan đến việc Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh;

–                    Soạn thảo các hồ sơ cần thiết (Bằng tiếng Việt và Tiếng Anh) để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh;

–                    Đại diện cho công ty nộp hồ sơ xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

–                    Đại diện cho công ty làm việc với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Bộ công thương để đạt được sự hậu thuẫn tốt nhất trong quá trình xem xét và thẩm định hồ sơ và giải trình và/hoặc bổ sung hồ sơ xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo yêu cầu;

–                    Thông báo tiến độ thực hiện công việc cho công ty.

–                    Thay mặt công ty nhận giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và trao lại cho công ty.

C.      THỜI GIAN

–                   Trong thời hạn 1 (một) ngày làm việc kể từ khi hai bên ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật, SBLAW sẽ soạn thảo và gửi bảng câu hỏi yêu cầu cung cấp thông tin tới công ty để soạn thảo hồ sơ;

–                   Trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin cần thiết theo bảng yêu cầu cung cấp thông tin, SBLAW hoàn thiện và chuyển giao hồ sơ Yêu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho công ty xem xét và ký;

–                   Trong thời hạn 35 (ba mươi lăm)[1] ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, SBLAW sẽ nhận được giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh và chuyển giao lại cho Công ty.

Lưu ý: Thời hạn trên không bao gồm thời gian sửa đổi và/hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu (nếu có).


[1] Thông thường, mất 15 đến 20 ngày để Bộ công thương xem xét hồ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Trần Trung Kiên

Lưu ý về M&A đối với doanh nghiệp start up.

Câu hỏi: Đề nghị luật sư SBLAW đưa ra một số lưu ý về quy …

Chat Zalo: 0904340664