Untitled 2
Tư vấn tiến hành thủ tục chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

Tư vấn tiến hành thủ tục chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp TNHH do 2 thành viên Việt Nam sở hữu. Nay, hai thành viên của Công ty muốn chuyển toàn bộ phần vốn góp của mỗi thành viên cho nhà đầu tư nước ngoài, Vậy công ty luật tư vấn thủ tục và trình tự?

Luật sư trả lời: SBLAW là một công ty luật chuyên nghiệp trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. Bằng năng lực và kinh nghiệm của mình, SBLAW sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tiến hành thủ tục chuyển nhượng vốn theo đúng yêu cầu nêu trên của Quý Công ty.

Phạm vi dịch vụ và Phí dịch vụ như sau:

PHẠM VI DỊCH VỤ:

Hiện tại, Quý Công ty có hình thức pháp lý là một công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên với 100% vốn đầu tư trong nước (100% vốn đầu tư của nhà đầu tư Việt Nam).

Tuy nhiên, sau khi chuyển nhượng vốn, Quý Công ty sẽ chuyển công ty có vốn đầu tư nước ngoài, với hình thức pháp lý là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hay một thành viên còn phụ thuộc vào số lượng thành viên nhận chuyển nhượng.

Với việc chuyển đổi thành công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Quý Công ty sẽ phải tuân thủ trình tự đăng ký lại công ty theo thủ tục đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài (áp dụng như thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài), hoàn toàn khác so với thủ tục đăng ký kinh doanh mà Quý Công ty đã tiến hành để được thành lập.

Do vậy, Phạm vi dịch vụ của SBLAW sẽ bao gồm (02) hai gói dịch vụ với trình tự thực hiện như sau:

Gói dịch vụ 1: Tư vấn về việc chuyển nhượng vốn.

Gói dịch vụ này bao gồm các công việc sau đây:

-Tư vấn toàn diện về tất cả các khía cạnh của việc chuyển nhượng vốn, gồm: lựa chọn hình thức pháp lý của Quý Công ty sau khi nhận chuyển nhượng vốn, ngành nghề kinh doanh khi trở thành công ty có vốn đầu tư nước ngoài, và các nội dung khác có liên quan. Nội dung tư vấn sẽ được gửi đến Quý Công ty bằng văn bản dưới hình thức một thư tư vấn.

-Soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng vốn bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Hợp đồng này sẽ được đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh khi tiến hành thủ tục.

Sau khi thực hiện xong Gói dịch 1, sẽ chuyển sang Gói dịch vụ 2.

Gói dịch vụ 2: Hỗ trợ tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Gói dịch vụ này bao gồm các công việc sau đây:

-Soạn thảo bộ hồ sơ để nộp cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư.

-Thay mặt Quý Công ty tiến hành nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ đã nộp tại cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư cho đến khi Quý Công ty được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

THỜI HẠN THỰC HIỆN:

Thời hạn thực hiện từng gói dịch vụ như sau:

Thời hạn thực hiện Gói dịch 1 là: Sau khi Quý Công ty chấp thuận Đề xuất dịch vụ này, SBLAW sẽ gửi văn bản đề nghị Quý Công ty cung cấp một số thông tin liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng vốn để làm căn cứ tư vấn. Trong vòng (05) năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin, SBLAW sẽ gửi đến Quý Công ty Thư tư vấn và dự thảo hợp đồng chuyển nhượng vốn bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Thời hạn thực hiện Gói dịch vụ 2 là: Tùy thuộc vào sự lựa chọn của Quý Công ty đồi với các đề xuất của SBLAW nêu trong Thư tư vấn, đặc biệt là liên quan đến ngành nghề kinh doanh và hình thức pháp lý của Công ty, thì thời hạn mà Quý Công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư là khác nhau, do phụ thuộc vào cam kết gia nhập WTO của Việt Nam. Dự kiến từ 30 ngày làm việc đến 60 ngày làm việc, nếu không rơi vào trường hợp phải thực hiện thủ tục thẩm tra đầu tư.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Trần Trung Kiên

Lưu ý về M&A đối với doanh nghiệp start up.

Câu hỏi: Đề nghị luật sư SBLAW đưa ra một số lưu ý về quy …

Chat Zalo: 0904340664