Untitled 2
Thủ tục đăng ký, gia hạn hoạt động trung tâm đào tạo

Thủ tục đăng ký, gia hạn hoạt động trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên ngành.

SBLAW trân trọng giới thiệu thủ tục hành chính đăng ký, gia hạn hoạt động trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên ngành để Quý doanh nghiệp xem xét: 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, GIA HẠN HOẠT ĐỘNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TIN HỌC, NGOẠI NGỮ

VÀ NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

I. Trình tự giải quyết:

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

2. Kiểm tra, xem xét hồ sơ

3. Thẩm định cơ sở vật chất. trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng tại đơn vị

4. Cấp giấy chứng nhận hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

II. Hồ sơ đăng ký hoạt động bao gồm:

1. Công văn xin đăng ký hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn Ngoại ngữ, Tin học chuyên ngành và các chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ khác của đơn vị ( Tổ chức xã hội, Trường, Trung tâm, Công ty…) ( Mẫu số 01 – ĐK)

2. Quyết định ( bản sao) thành lập đơn vị của cơ quan có thẩm quyền.

3. Bản quy chế hoạt động của đơn vị

4. Công văn bảo trợ của cơ quan bảo trợ cho đơn vị ( Nếu có)

5. Quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng đơn vị của cơ quan có thẩm quyền .

6. Sơ yếu lý lịch của Thủ trưởng đơn vị + Bản sao công chứng Hộ khẩu thường  trú tại Hà Nội

7. Bản sao các văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ của Thủ trưởng đơn vị

8. Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị (Mẫu số 02 – ĐK) kèm theo bản  sao văn bằng chứng chỉ chuyên môn

9. Chương trình, kế hoạch và nội dung của từng chuyên ngành đăng ký hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.( Mẫu số 03 – ĐK)

10. Mẫu giấy chứng nhận cấp cho học viên sau khi hoàn thành khoá học ( Nếu đơn vị không sử dụng phôi chứng chỉ của Bộ GD & ĐT phát hành)

11. Bảng liệt kê số phòng học, các máy móc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giảng dạy, học tập theo các chuyên ngành ( Mẫu số 04 – ĐK )

12. Hợp đồng thuê mượn địa điểm đào tạo ( hoặc giấy tờ sở hữu nhà xưởng của đơn vị) có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc cơ quan quản lý địa bàn

III. Gia hạn hoạt động

15 ngày trước khi hết hạn Giấy đăng ký hoạt động, đơn vị phải làm thủ tục xin gia hạn đăng ký hoạt động tại Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Hồ sơ xin gia hạn hoạt động bao gồm:

– Đơn xin gia hạn hoạt động ( Mẫu số 01 – GH)

– Bản photo Giấy ĐKHĐ đã được cấp

– Báo cáo kết quả hoạt động trong thời hạn Giấy ĐKHĐ trước đó ( Mẫu số 02 -GH)

– Danh sách cán bộ, giáo viên ( mẫu số 03 – GH)

IV. Tiếp nhận và trả kết quả

Thời hạn giải quyết: 10 ngày  làm việc ( Khi đăng ký hoạt động), 07 ngày làm việc ( Khi gia hạn hoạt động) kể từ khi đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ và các điều kiện theo quy định ở mục II, hoặc mục III

Thời gian nhận và trả kết quả: Sáng thứ 4 hàng tuần

PHÒNG GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Ai là người có thẩm quyền ký các quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm giám đốc?

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên và hiện đang …

Chat Zalo: 0904340664