Untitled 2
Dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế để quản lý tập đoàn kinh tế.

Dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế để quản lý tập đoàn kinh tế.

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là tập đoàn kinh tế tư nhân và hiện có nhu cầu xây dựng một quy chế để quản lý hệ thống các công ty do chúng tôi đầu tư vốn thành lập theo mô hình một tập đoàn kinh tế?

Luật sư trả lời: Trước tiên, SBLAW xin gửi đến Anh lời chào trân trọng. Là một công ty luật chuyên nghiệp về tư vấn đầu tư, sở hữu trí tuệ và hỗ trợ doanh nghiệp, SBLAW xin gửi đến Anh đề xuất tư vấn nhằm đáp ứng nhu cầu nêu trên của Anh.

XÁC ĐỊNH LẠI YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG:

SBLAW hiểu Anh dự kiến thành lập một hệ thống các công ty tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc (mỗi tỉnh, thành phố sẽ thành lập một công ty), tập trung vào phân phối các thiết bị vệ sinh trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Anh sẽ giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của các công ty này. Giám đốc của mỗi công ty sẽ do anh bổ nhiệm. Nhằm quản lý đồng bộ hệ thống công ty do Anh đầu tư vốn, Anh mong muốn được một công ty luật chuyên nghiệp tư vấn để xây dựng một quy chế quản lý hệ thống các công ty nêu trên theo mô hình một tập đoàn kinh tế trên phạm vi toàn quốc.

Qua trao đổi với Anh, bằng kinh nghiệm tư vấn chuyên nghiệp cho các lãnh đạo công ty, SBLAW hiểu yêu cầu của Anh và xin gửi đến Anh một số nội dung tư vấn sơ bộ cũng như đề xuất cung ứng dịch vụ tư vấn của SBLAW đến Anh như sau:

TƯ VẤN SƠ BỘ VÀ ĐỀ XUẤT DỊCH VỤ CỦA SBLAW:

Dưới góc độ pháp lý, SBLAW nhận thấy rằng ý tưởng thành lập một hệ thống các công ty trên phạm vi toàn quốc mà Anh đang từng bước triển khai là phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Vấn đề đặt ra là Anh cần phải có cơ chế quản lý đồng bộ, nhất quán và theo hệ thống đối với toàn bộ các công ty mà Anh đã đầu tư vốn, đồng thời Anh cần nắm được quyền quản trị với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị của mỗi công ty đó. Việc quản lý được đồng bộ các công ty này cũng góp phần xây dựng và giữ gìn thương hiệu ổn định cho hệ thống công ty mà Anh đầu tư vốn.

Bằng kinh nghiệm đã từng tư vấn cho một số lãnh đạo công ty có chung ý tưởng thành lập một hệ thống công ty như Anh, SBLAW đề xuất Anh xem xét mô hình một tập đoàn kinh tế tư nhân cho việc quản lý hệ thống các công ty mà Anh đầu tư vốn.

Để thực hiện theo mô hình này, theo kinh nghiệm tư vấn của SBLAW, Anh cần phải có một Quy chế tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, theo đó mối quan hệ giữa các công ty trong Tập đoàn được điều chỉnh chung trong Quy chế.

Bên cạnh đó, Anh cần có một hệ thống các văn bản pháp lý nội bộ được sử dụng đồng bộ, thống nhất đối với tất cả các công ty trong hệ thống Tập đoàn. SBLAW sẽ liệt kê ra dưới đây hệ thống các văn bản Anh cần phải có để có thể quản trị Tập đoàn một cách đồng bộ, nhất quán:

 1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Tập đoàn.
 2. Mẫu Điều lệ để áp dụng chung cho tất cả các công ty trong hệ thống. Đối với các công ty mà Anh đã thành lập, SBLAW sẽ rà soát để chuẩn hóa lại nhằm đảm bảo phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành và định hướng quản trị của Anh theo mô hình Tập đoàn.
 3. Mẫu Chức năng, nhiệm vụ của phòng, ban tại từng công ty trong hệ thống.
 4. Mẫu bản mô tả công việc cho các vị trí nhân sự tại từng công ty trong hệ thống.
 5. Quy trình phối hợp xử lý công việc giữa các cá nhân, giữa các phòng ban trong từng công ty.
 6. Quy chế xếp loại lao động, thi đua, khen thưởng áp dụng chung trong cả Tập đoàn.
 7. Mẫu Nội quy lao động áp dụng chung tất cả các công ty trong hệ thống.
 8. Mẫu Thỏa ước lao động tập thể chung áp dụng cho tất cả các công ty trong hệ thống.
 9. Tư vấn và hỗ trợ thành lập Công đoàn tại từng công ty trong hệ thống.
 10. Mẫu hợp đồng lao động áp dụng chung trong toàn hệ thống.
 11. Mẫu quy trình tuyển dụng, thuyên chuyển, cho thôi việc đối với các vị trí nhân sự trong toàn hệ thống.
 12. Mẫu quy trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng áp dụng chung trong toàn hệ thống.
 13. Mẫu quy chế tiền lương, chế độ nâng lương áp dụng trong toàn hệ thống.
 14. Mẫu quy chế mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản áp dụng chung trong toàn hệ thống.
 15. Mẫu hợp đồng thương mại chuẩn áp dụng trong toàn hệ thống.
 16. Mẫu công văn, quyết định và các loại văn bản nội bộ để áp dụng đồng bộ trong toàn hệ thống.
 17. Mẫu quy chế văn thư (lưu trữ tài liệu) áp dụng đồng bộ trong toàn hệ thống.
 18. Mẫu quy chế quản lý và sử dụng con dấu pháp nhân để áp dụng đồng bộ trong toàn hệ thống

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Ai là người có thẩm quyền ký các quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm giám đốc?

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên và hiện đang …

Chat Zalo: 0904340664