Untitled 2

TÀI LIỆU SƠ BỘ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC TỐNG ĐẠT TẠI VIỆT NAM

TÀI LIỆU SƠ BỘ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC TỐNG ĐẠT TẠI VIỆT NAM do Vụ Pháp luật quốc tế soạn thảo trên cơ sở:

– Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước Tống đạt);

– Sổ tay thực thi Công ước Tống đạt (Sổ tay Công ước);

– Tuyên bố của Việt Nam khi gia nhập Công ước Tống đạt (Hyperlink)

– Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

– Luật Tương trợ tư pháp năm 2007;

– Nghị định 92/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tương trợ tư pháp ;

– Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao về quy định về quy trình, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự (Thay thế thông tư liên tịch số 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC) (Thông tư 12)

– Thông tư liên tịch giữa Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện tống đạt giấy tờ cho công dân Việt Nam ở nước ngoài (Thông tư A)[1]

[1] Hiện nay TAND tối cao và Bộ Ngoại giao đang xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn về việc tống đạt giấy tờ cho công dân Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó quy trình tống đạt giấy tờ cho công dân Việt Nam ở nước ngoài sẽ được gửi trực tiếp từ cơ quan có thẩm quyền yêu cầu của Việt Nam cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mà không thông qua quy trình ủy thác tư pháp như hiện nay. Để đảm bảo kịp thời hướng dẫn việc thực hiện Công ước Tống đạt và Thông tư liên tịch 12, trước mắt Bộ Tư pháp tạm hướng dẫn quy trình thực hiện ủy thác tư pháp theo dự kiến quy trình tại Thông tư này.

Mời các bạn có thể tải bản Hướng dẫn tại đây:

Tai lieu so bo huong dan Cong uoc Tong dat giay to

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Làm chủ lô đề sẽ bị xử lý thế nào?

Câu hỏi: Hàng xóm của tôi là chủ lô đề. Xin hỏi, nếu bây giờ …

Chat Zalo: 0904340664