Untitled 2
Tăng cường đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ

Tăng cường đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ

Trên cơ sở nhận định ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ mang lại lợi ích to lớn trong chăm sóc sức khỏe con người và thúc đẩy phát triển kinh tế trong nhiều lĩnh vực, nhưng cần có biện pháp quản lý chặt chẽ để phòng tránh sự cố bức xạ có thể ảnh hưởng xấu đến con người và môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10/07/2015 về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ.

Tại Chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành liên quan cùng UBND cấp tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ, việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ. Đồng thời, xây dựng, thường xuyên cập nhật và nâng cấp hệ thống giám sát an ninh nguồn phóng xạ, hệ cơ sở dữ liệu nguồn phóng xạ.

Bộ Công an phải tổ chức điều tra các vụ mất nguồn phóng xạ, hành vi kinh doanh và sử dụng nguồn phóng xạ trái phép; tham gia thực hiện kế hoạch ứng phó khẩn cấp khi xảy ra hành vi xâm phạm tới nguồn phóng xạ; phối hợp với các tổ chức cảnh sát quốc tế trong trường hợp liên quan đến an ninh nguồn phóng xạ ở phạm vi ngoài biên giới… Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan tăng cường kiểm tra, phát hiện các vụ việc vận chuyển trái phép nguồn phóng xạ, vật liệu phóng xạ khi thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu.

Đối với các cơ sở sử dụng và lưu giữ nguồn phóng xạ, ngoài việc thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ; chịu trách nhiệm trực tiếp về mọi hành vi vi phạm an toàn, an ninh nguồn phóng xạ theo quy định, còn phải kịp thời thông báo tới các cơ quan có thẩm quyền về sự cố mất an toàn, an ninh đối với nguồn phóng xạ; áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi nguồn phóng xạ bị thất lạc, mất cắp, chiếm đoạt, chuyển giao hoặc sử dụng bất hợp pháp; có phương án giảm thiểu tác hại khi nguồn phóng xạ bị phá hoại…

Nguồn: luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thu hồi

Quy định mới về việc hủy giá trị giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam

Ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ban hành trong Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi …

Chat Zalo: 0904340664