Untitled 2
chi phí đi làm việc ở nước ngoài

Hộ cận nghèo được vay 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài

Người lao động thuộc hộ cận nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay tối đa 100% chi phí theo hợp đồng ký kết với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là nội dung nổi bật tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Nghị định cũng nhấn mạnh, đối với mức vay trên 50 triệu đồng, người lao động vay vốn phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật. Thời hạn vay vốn hỗ trợ không được vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động ghi trong hợp đồng. Trong đó, lãi suất vay vốn ưu đãi bằng lãi suất vay vốn đối vớihộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay vốn nêu trên.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng có quy định chi tiết về cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động nhằm tạo, duy trì và mở rộng việc làm. Theo đó, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc người dân tộc thiểu số sẽ được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm với mức vay không quá 01 tỷ đồng cho mỗi dự án và không quá 50 triệu đồng cho mỗi người lao động được tạo việc làm, thời hạn vay vốn tối đa là 60 tháng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015.

Nguồn: luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BAN TIN

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9

1. Bổ sung quy định giảm vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Thông tư 219/2015/TT-BTC về …

Chat Zalo: 0904340664