Untitled 2
Ưu tiên vốn ODA cho dự án không có khả năng thu hút vốn tư nhân
Điều kiện hoạt động Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ưu tiên vốn ODA cho dự án không có khả năng thu hút vốn tư nhân

Trước khả năng tích lũy và đầu tư của nền kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu đầu tư cho các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm; công tác duy tu, bảo dưỡng chưa được quan tâm kịp thời, đúng mức, làm hạn chế hiệu quả tổng thể của toàn bộ công trình; công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong thi công các công trình kết cấu hạ tầng còn nhiều bất cập…, ngày 08/07/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu sửa đổi quy định về chuẩn bị, thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó có nội dung bảo đảm việc duy tu, bảo trì các công trình kết cấu hạ tầng trong quá trình sử dụng, vận hành, khai thác; ưu tiên vốn ODA cho các dự án đặc biệt quan trọng cấp bách, không có khả năng thu hút vốn tư nhân; sử dụng ODA là chất xúc tác để khơi thông các nguồn vốn tư nhân qua các mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Bộ Tài chính được yêu cầu nghiên cứu đánh giá tình hình huy động, sử dụng vốn cho đầu tư kết cấu hạ tầng theo các nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi, nguồn vốn từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng và khai thác quỹ đất gắn liền với tài sản kết cấu hạ tầng; dự kiến khả năng huy động vốn từ các nguồn trên để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng giai đoạn 2016 – 2020…

Về các công trình hạ tầng giao thông, Thủ tướng nhấn mạnh, cần tập trung hoàn thành đúng tiến độ đối với các công trình hạ tầng giao thông như nâng cấp quốc lộ, các tuyến đường cao tốc, cảng Lạch Huyện, đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM… để sớm đưa vào khai thác, sử dụng.

Nguồn: luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BAN TIN

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9

1. Bổ sung quy định giảm vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Thông tư 219/2015/TT-BTC về …

Chat Zalo: 0904340664