Untitled 2
thang-lap-cong-ty-von-100-nuoc-ngoai

Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư Nhật Bản

Nhà đầu tư hỏi: Chúng tôi là nhà đầu tư Nhật Bản, mong muốn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài để cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng phần mềm và phần cứng máy tính và điện thoại di động, mong công ty luật tư vấn?

Luật sư trả lời:

1. Ý kiến tư vấn sơ bộ

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, dịch vụ kiểm định chất lượng thuộc phạm vi của mã CPC 8676 và theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập công ty tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ này khi Khách hàng đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Nhà đầu tư nước ngoài là nhà cung cấp dịch vụ có uy tín trong cùng lĩnh vực như được thể hiện trong Giấy phép thành lập công ty, báo cáo tài chính có kiểm toán trong hai năm gần nhất, catalo, hồ sơ năng lực, chứng chỉ (nếu có);

b) Trụ sở chính của Công ty dự kiến thành lập tại Việt Nam phải phù hợp với quy hoạch của thành phố;

c) Vốn điều lệ của Công ty dự kiến thành lập tại Việt Nam phải từ 100,000USD trở lên;

d) Thiết bị kỹ thuật và máy móc sử dụng cho dự án tại Việt Nam phải có chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế;

Chúng tôi cũng lưu ý rằng, việc thành lập công ty cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm chất lượng phải tuân theo thủ tục thẩm tra đầu tư (thủ tục thẩm tra đầu tư chỉ áp dụng đối với các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mong muốn thành lập công ty trong các lĩnh vực đầu tư có điều kiện như lĩnh vực kiểm định chất lượng).

Thời gian để xinc ấp phép đầu tư là 45 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian cấp phép có thể kéo dài hơn do cơ quan chức năng phải xin chấp thuận về mặt chủ trương từ các bộ khác như Bộ công thương, Bộ tài chính, Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ khoa học và công

2 Thủ tục cấp phép

Chuẩn bị hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (nếu cần thiết) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 10 ngày làm việc.

Nộp hồ sơ xinc ấp phép: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủhồ sơ và tài liệu đã ký của Nhà đầu tư, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục cấp phép: Sau thời hạn 55 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đầu tư.

Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép như đăng bố cáo thành lập FIC, đăng ký mã số thuế, đăng ký con dấu.

Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Công chức Tư pháp – hộ tịch được quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nào?

Câu hỏi: Tôi có nội dung muốn được các luật sư tư vấn. Nội dung …

Chat Zalo: 0904340664